VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 985/QĐ-UBND-HC 31/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch điểm đấu nối vào tuyến Quốc lộ 80 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 229/QĐ-UBND-NĐ 31/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Sa Đéc
3 2694/VPUBND-KT 31/08/2022 Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2022 (HCMC FOODEX 2022)
4 306/KH-UBND 31/08/2022 Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022) và tổ chức Chương trình giới thiệu ẩm thực Sen Đồng Tháp năm 2022
5 311/KH-UBND 31/08/2022 Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 216/BC-UBND 31/08/2022 Tình hình công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 315/QĐ-UBND-KT 31/08/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp kinh phí xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp năm 2022
8 2698/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v báo cáo tình hình quy hoạch các dự án đầu tư khu vực xã Mỹ Trà, TP.Cao Lãnh và xã An Bình, huyện Cao Lãnh
9 1422/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu đất Sen Hồng” và “Công dân danh dự đất Sen Hồng”
10 1419/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh
11 2685/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v chuẩn bị tham luận Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12 2682/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v chọn lựa, giới thiệu doanh nhân xuất sắc cho bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022
13 452/UBND-THVX 31/08/2022 V/v chủ trương hỗ trợ chi phí cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
14 907/UBND-KT 31/08/2022 V/v chủ trương đón tiếp, hỗ trợ Đoàn công tác và học tập kinh nghiệm của tỉnh Tây Ninh
15 913/UBND-KT 31/08/2022 V/v Công ty CP Vĩnh Hoàn góp vốn bằng QSD đất tại CCN Mỹ Hiệp vào Công ty TNHH Thức ăn thuỷ sản Feed One để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ sản Feed One
16 949/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v cập nhật phương án tuyến kết nối với hợp phần xây dựng cầu Ô Môn bắc qua sông Hậu qua thành phố Sa Đéc
17 2701/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v dự chuỗi Hội thảo tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 16 (ITE HCMC 2022)
18 2688/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v gia hạn thời gian trình kế hoạch tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh năm 2022
19 319/UBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh, giai đoạn 1
20 905/UBND-KT 31/08/2022 V/v giao đất xây dựng trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông và chuyển giao cơ sở nhà đất trụ sở cũ