Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 321/UBND-KT 13/05/2021 V/v xin ý kiến không tăng mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Tỉnh năm 2021-2022
2 320/UBND-KT 13/05/2021 V/v xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng Tháp
3 271/UBND-TCD-NC 13/05/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của ông Bùi Khánh Hòa Bình ngụ Thành phố Hồ Chí Minh
4 136/UBND-ĐTXD 13/05/2021 V/v điều chỉnh quy mô, hạng mục đầu tư 03 Tiểu dự án cơ sở hạ tầng trong gia đoạn gia hạn dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp
5 324/UBND-KT 13/05/2021 V/v đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong quản lý lĩnh vực khoa học và công nghệ
6 38/BC-VPUBND 12/05/2021 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 03/5/2021 - 09/5/2021)
7 541/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Giao cơ sở nhà, đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý
8 540/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
9 542/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư
10 543/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư
11 539/QĐ-UBND.HC 12/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
12 101/QĐ-UBND-NĐ 12/05/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đường Tân Việt Hòa (đoạn từ cầu Rạch Miễu đến Ủy ban nhân dân xã Tịnh Thới), xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh (bổ sung đơn giá đất nông nghiệp)
13 537/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao
14 536/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
15 538/QĐ-UBND-HC 12/05/2021 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế (đợt 2)
16 123/TB-VPUBND 12/05/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về đề nghị điều chỉnh nội dung đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy nhựa Khải Phát - Việt Nam
17 870/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v bàn giao đất thuộc dự án Khu dân cư đường Tôn Đức Thắng
18 643/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v cung cấp tài liệu về thi đua, khen thưởng
19 644/VPUBND-THVX 12/05/2021 V/v cử cán bộ tham gia Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
20 879/VPUBND-KT 12/05/2021 V/v dừng tổ chức hội chợ Công Thương tỉnh Quảng Ngãi năm 2021