Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 130/QĐ-UBND-TL 30/07/2021 V/v thành lập Tổ công tác, Bộ phận giúp việc hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản và nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-19
2 298/UBND-ĐTXD 30/07/2021 V/v thống nhất về hướng tuyến tuyến Dự án ĐTXD tuyến đường bộ An Hữu - Cao Lãnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 35/UBND-KSTTHC 30/07/2021 V/v thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19
4 101/VPUBND-KSTTHC 30/07/2021 V/v tiếp tục cập nhật, điều chỉnh dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lần 2)
5 1049/VPUBND-TCD-NC 30/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
6 1662/VPUBND-KT 30/07/2021 V/v Trường Chính trị Tỉnh kiến nghị về nội dung văn bản số 1173/STC-HCSN ngày 21/5/2021 của Sở Tài chính
7 619/UBND-KT 30/07/2021 V/v tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu và Thu Đông 2021
8 1134/VPUBND-THVX 30/07/2021 V/v tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg
9 419/UBND-TCD-NC 30/07/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của ông Lê Quốc Văn
10 1048/VPUBND-TCD-NC 30/07/2021 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND Tỉnh về công tác xử lý vi phạm hành chính
11 1135/VPUBND-THVX 30/07/2021 Về thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học
12 1133/VPUBND-THVX 30/07/2021 Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tháng 7 năm 2021
13 1036/QĐ-UBND-HC 29/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tam Nông (đợt 01 năm 2021)
14 1038/QĐ-UBND-HC 29/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự (đợt 01 năm 2021)
15 1037/QĐ-UBND-HC 29/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc (đợt 01 năm 2021)
16 1039/QĐ-UBND-HC 29/07/2021 Quyết định phê duyệt Văn kiện phi dự án Hướng tới tương lai tốt đẹp: Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên tại Việt Nam
17 200/QĐ-UBND-NĐ 29/07/2021 Quyết định về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Lấp Vò tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
18 221/TB-VPUBND 29/07/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/7/2021
19 232/KH-UBND 29/07/2021 Thông tin, tuyên truyền thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 181/BC-UBND 29/07/2021 Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và các Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg