Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1399/VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v xem xét, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
2 1399 /VPUBND-THVX 14/10/2020 V/v xem xét, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
3 2376/VPUBND-KT 14/10/2020 V/v đăng ký Huyện nông thôn mới năm 2021 huyện Lấp Vò
4 1653/VPUBND-TCD-NC 14/10/2020 V/v ứng phó, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, bão, lũ gây ra đối với hồ sơ, tài liệu lưu trữ
5 83/BC-VPUBND 13/10/2020 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 28/9/2020 - 04/10/2020)
6 218/TB-VPUBND 13/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu tại buổi làm việc với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành về hợp tác đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học
7 1575/QĐ-UBND-HC 13/10/2020 Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849
8 243/QĐ-UBND-NĐ 13/10/2020 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố
9 238/KH-UBND 13/10/2020 Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 84/BC-VPUBND 13/10/2020 Tình hình thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Quí III năm 2020
11 1391/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái
12 1648/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011 - 2020
13 817/VPUBND-ĐTXD 13/10/2020 V/v bố trí vốn đầu tư tuyến ống cấp nước sạch nông thôn tại CDC biên giới xã Thông Bình, huyện Tân Hồng
14 1647/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp
15 2365/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
16 2367/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
17 1389/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v chuẩn bị hệ thống âm thanh dự phòng phục vụ Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI
18 50/UBND-KSTTHC 13/10/2020 V/v chấn chỉnh việc giải quyết TTHC trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân tháng 9/2020
19 1646/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v công nhận kết quả thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp
20 816/UBND-KT 13/10/2020 V/v giao đất cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh