Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 108/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v mua vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 lần 2 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
2 111/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn
3 07/QĐ-UBND-NĐ 11/01/2022 V/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định giá thu tiền sử dụng đất bố trí tái định cư lô nền phía sau đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Lê Anh Xuân thuộc công trình Chỉnh trang hẻm sau đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Cao Lãnh
4 23/VPUBND-ĐTXD 11/01/2022 V/v rà soát các nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2781/SXD-KTQH.HTKT ngày 31/12/2021
5 65/VPUBND-THVX 11/01/2022 V/v sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về Quy hoạch kho số viễn thông
6 64/VPUBND-TCD-NC 11/01/2022 V/v tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Công chứng năm 2014
7 63/VPUBND-THVX 11/01/2022 V/v tham mưu UBND Tỉnh triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh đối với các nội dung do UBND Tỉnh trình xin chủ trương
8 100/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá Dự án
9 107/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
10 101/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v triển khai thực hiện báo cáo của Tổ Điều hành thị trường trong nước tháng 12/2021
11 67/VPUBND-TCD-NC 11/01/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 115/2021/NĐ-CP của Chính phủ
12 110/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường
13 106/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v tổ chức Hội thảo các giải pháp đảm bảo nguồn thu NSNN giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
14 08/UBND-TCD-NC 11/01/2022 V/v xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh
15 102/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc
16 105/VPUBND-KT 11/01/2022 V/v xử lý nợ tạm ứng Quỹ dự trữ tài chính của Tỉnh
17 65/VPUBND-TCD-NC 11/01/2022 V/v xử lý đơn của bà Đặng Thị Minh Trang
18 26/UBND-KT 11/01/2022 V/v đoàn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc tại Đồng Tháp
19 24/UBND-THVX 11/01/2022 Về chủ trương tổ chức dạy học trực tiếp
20 12/TB-VPUBND 11/01/2022 Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp về tĩnh không thông thuyền cầu Kênh Tứ (bắc qua kênh 4Bis), thuộc dự án Nâng cấp hệ cầu trên đường ĐT.844 (đoạn Tràm Chim – Trường Xuân)