VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 113/VPUBND-KSTTHC 23/08/2022 V/v thông báo lịch kiểm tra công tác KSTTHC đợt 2 năm 2022
2 1356/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v thống kê số lượng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động chết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19
3 2578/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kinh phí Quỹ phòng, chống dịch Covid-19
4 914/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v tiếp thu ý kiến góp ý của UBND tỉnh An Giang
5 863/UBND-KT 23/08/2022 V/v tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia các trường Đại học từ Nhật Bản
6 2573/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v triển khai Thông tư số 53/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 2588/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v triển khai Thông tư số 54/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
8 2591/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
9 2577/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v triển khai Đề án “Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”
10 1359/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v triệu tập viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
11 437/UBND-THVX 23/08/2022 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam tại Cần Thơ
12 436/UBND-THVX 23/08/2022 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH May mặc Bando Western Vina
13 435/UBND-THVX 23/08/2022 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
14 2582/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Sa Đéc
15 2568/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tăng cường kiểm soát vận chuyển heo, sản phẩm từ heo qua biên giới
16 347/BCĐ389-CQTT 23/08/2022 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội
17 1349/VPUBND-THVX 23/08/2022 V/v tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết
18 2567/VPUBND-KT 23/08/2022 V/v tăng cường phòng, chống một số bệnh nguy hiểm trên thuỷ sản nuôi
19 903/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
20 912/VPUBND-ĐTXD 23/08/2022 V/v uỷ quyền tham dự Lễ ra mắt CLB Kiến trúc sư trẻ vùng Tây Nam bộ khóa II và CLB Kiến trúc sư trẻ tỉnh Đồng Tháp (ngày 27/8)