Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 810/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v gia hạn thời gian đề xuất phương án khắc phục sạt lở bờ tây Rạch đốc vàng Thượng, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình (Lần 1)
2 1004/VPUBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiếu
3 1008/VPUBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của bà Huỳnh Thị Ngọc Anh
4 583/UBND-KT 21/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
5 1552/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
6 1007/VPUBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết về tiêu chuẩn và sắp xếp ĐVHC, dự thảo Tờ trình và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13
7 399/UBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị dịnh quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma tuý và Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý
8 1546/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định
9 1090/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ (lần 2)
10 1544/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều
11 1540/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐCP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
12 398/UBND-TCD-NC 21/07/2021 V/v góp ý đối với nội dung các dự thảo Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra
13 805/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 358/2020/NQ-HĐND
14 91/VPUBND-KSTTHC 21/07/2021 V/v khảo sát nhu cầu, khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
15 799/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021
16 1083/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng
17 1542/VPUBND-KT 21/07/2021 V/v kết quả triển khai Hiệp định CPTPP và EVFTA của các Bộ, cơ quan và địa phương trong năm 2020
18 800/VPUBND-ĐTXD 21/07/2021 V/v lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất cho Dự án Khu nhà ở thương mại phường An Hòa, thành phố Sa Đéc
19 582/UBND-KT 21/07/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, qua địa bàn thành phố Hồng Ngự
20 1082/VPUBND-THVX 21/07/2021 V/v phúc đáp thông tin Tạp chí Tổ chức Nhà nước