Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 501/UBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐCP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
2 2370/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí doanh nghiệp công nghệ cao thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg
3 2363/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2019/TTBCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương
4 1396/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v Hướng dẫn xét tôn vinh các tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
5 859/UBND-KT 13/10/2020 V/v hỗ trợ kinh phí lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và sơn tổ chức giao thông tại 02 nút giao thông thuộc huyện Tam Nông
6 1390/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v khen thưởng thành tích thực hiện Đề án 712
7 2369/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v kinh phí dự lễ kỷ hiệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
8 818/VPUBND-ĐTXD 13/10/2020 V/v kinh phí thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu tại thành phố Sa Đéc
9 454/UBND-THVX 13/10/2020 V/v kinh phí tổ chức xét Giải thưởng VHNT Nguyễn Quang Diêu
10 2361/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v kết nối cung – cầu giữa TP. Hà Nội và các tỉnh
11 123/VPUBND-HCQT 13/10/2020 V/v nhận khăn rằn, túi xách và bé sen làm vật phẩm giới thiệu về tỉnh Đồng Tháp
12 1388/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v tham dự Khai mạc Triển lãm Ảnh nghệ thuật VN năm 2020
13 2360/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v tham gia sự kiện “Made in Vietnam – Tinh hoa Việt Nam” tại Hà Nội
14 1649/VPUBND-TCD-NC 13/10/2020 V/v tham mưu công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật
15 2362/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, qua địa bàn huyện Châu Thành
16 49/UBND-KSTTHC 13/10/2020 V/v thực hiện khai báo, kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia
17 860/UBND-KT 13/10/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 355/2020/NQ-HĐND
18 1393/VPUBND-THVX 13/10/2020 V/v triển khai thực hiện các nội dung hợp tác với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
19 2368/VPUBND-KT 13/10/2020 V/v tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7
20 816/VPUBND-ĐTXD 13/10/2020 V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thương mại Dịch vụ Khóm 4, phường 1, thành phố Sa Đéc