VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 312/QĐ-UBND-KT 22/08/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Đồng Tháp năm 2022
2 892/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v báo cáo kết quả phân bổ, giao kế hoạch và giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2022 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
3 855/UBND-KT 22/08/2022 V/v chủ trương tổ chức lớp sơ cấp nghề giám đốc hợp tác xã
4 2546/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v Công ty TNHH One-Value Việt Nam mời họp để tìm hiểu tiềm năng đầu tư dự án trên địa bàn Tỉnh
5 893/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v dự án Xây dựng chợ Cao Lãnh (giai đoạn 1), thành phố Cao Lãnh
6 2555/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Khách sạn quốc tế Sao Mai tại TP.Sa Đéc của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai
7 898/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v giải pháp bảo vệ các đoạn xung yếu dọc đoạn cong sông Cái Vừng, huyện Hồng Ngự
8 1143/VPUBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phước Thiện
9 217/QĐ-UBND-NĐ 22/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Diệu (lần 2)
10 2548/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Mai Anh Đồng Tháp
11 2544/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 4
12 2559/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Đồng Tháp
13 1144/VPUBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v giải quyết đơn của ông Trang Gia Nhựt
14 1145/VPUBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Cao Tài
15 336/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v giải thể Trạm Gieo tinh nhân tạo và Giết mổ gia súc, gia cầm huyện Cao Lãnh
16 2549/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
17 2556/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v góp ý của Ban Quản lý Khu Kinh tế
18 899/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v hoàn thiện thủ tục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH (đợt 2)
19 2545/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v hỗ trợ doanh nghiệp Tỉnh xây dựng các điểm giới thiệu, trưng bày sản phẩm đặc trưng, đặc sản tại tỉnh Lâm Đồng
20 344/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v hợp đồng để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên y tế trường học