Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 256/UBND-THVX 08/06/2021 V/v ký kết hợp tác giáo dục với các trường đại học Đài Loan giai đoạn 2021 - 2025
2 799/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v Kết luận của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
3 1102/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v kết quả hội nghị tổng kết Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020
4 1103/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v lấy ý kiến đóng góp văn bản trình Hội đồng nhân dân Tỉnh
5 57/UBND-HCQT 08/06/2021 V/v mời dự toạ đàm
6 194/UBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v phát sinh khối lượng ngoài hồ sơ thiết kế gói thầu số 05 thuộc dự án Đường vành đai Tây Bắc thuộc Khu di tích Gò Tháp
7 1114/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v phát triển kinh tế đêm tại thành phố Cao Lãnh
8 255/UBND-THVX 08/06/2021 V/v phối hợp tư vấn tuyển sinh đào tạo liên thông ngành Dược từ trình độ cao đẳng lên đại học tại Trường CĐYT Đồng Tháp năm 2021
9 547/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v rà soát lại các nội dung đăng ký làm việc với Bộ Xây dựng
10 548/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v rà soát quy mô đầu tư trên tuyến ĐT842
11 1110/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v rà soát thực hiện nghĩa vụ tài chính về hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Hoà Hồng Ngự
12 790/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
13 56/VPUBND-KSTTHC 08/06/2021 V/v rà soát, cập nhật, bổ sung và trình công bố TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ
14 401/UBND-KT 08/06/2021 V/v rà soát, tổng hợp tình hình nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
15 797/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v tham mưu cử cán bộ tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
16 788/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v tham mưu giải quyết kiến nghị của các cấp ủy địa phương
17 794/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v tham mưu thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
18 257/UBND-THVX 08/06/2021 V/v tham mưu thực hiện mô hình Trường cấp 3 Nông nghiệp Nhật Bản phù hợp với thực tiễn tỉnh Đồng Tháp và đề xuất đầu tư của Công ty Đồng Giao
19 145/QĐ-UBND-NĐ 08/06/2021 V/v thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự để quản lý, khai thác theo quy định
20 543/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh