Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1369/QĐ-UBND-HC 13/09/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án Lắp đặt biển báo đường thuỷ
2 1398/QĐ-UBND-HC 13/09/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
3 235/QĐ-UBND-NĐ 13/09/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp; hạng mục: Tuyến đê bao rạch Mã Trường tại các xã Tân Quới, Tân Bình, Tân Huề, Tân Long, huyện Thanh Bình
4 1395/QĐ-UBND.HC 13/09/2021 Untitled Văn bản chỉ đạo điều hành
5 799/UBND-KT 13/09/2021 V/v cam kết đối ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022
6 2155/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v chủ trì tham dự Hội nghị trực tuyến phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022
7 801/UBND-KT 13/09/2021 V/v chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ, bão lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
8 1361/VPUBND-THVX 13/09/2021 V/v dự thảo Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy năm 2021
9 2163/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Trung tâm dịch vụ, Thương mại và Du lịch tại TP.Sa Đéc của Công ty TNHH XNK Phương Thanh
10 1259/VPUBND-TCD-NC 13/09/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết liên quan đến quyền sử dụng đất mương lộ xã Láng Biển, huyện Tháp Mười (lần 4)
11 1038/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v góp ý các Thông tư hướng dẫn hợp đồng xây dựng
12 2154/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình phối hợp
13 2161/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 23/2015/NQHĐND ngày 10/12/2015 của HĐND Tỉnh
14 1365/VPUBND-THVX 13/09/2021 V/v góp ý dự thảo Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030”
15 2160/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v góp ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CCN Quảng Khánh (giai đoạn 1) và dự án Tuyến đường Đ-03 (nối từ ĐT.856 đến CCN Quảng Khánh)
16 2153/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v hỗ trợ duy trì, ổn định chuỗi sản xuất cá tra trong tình hình dịch Covid-19
17 1366/VPUBND-THVX 13/09/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị định ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ
18 2157/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v mua sắm, lắp đặt bổ sung Hệ thống oxy, khí nén, hút áp lực âm trung tâm phục vụ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 cho Bệnh viện Phổi
19 92 /UBND-HCQT 13/09/2021 V/v mời họp
20 91/UBND-HCQT 13/09/2021 V/v mời trao Quyết định công tác cán bộ