VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1348/VPUBND-THVX 22/08/2022 V/v kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong Cơ sở cai nghiệm ma túy
2 847/UBND-KT 22/08/2022 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bổ sung lần 1) dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước, huyện Tam Nông
3 849/UBND-KT 22/08/2022 V/v quyết toán dự án hoàn thành Cụm công nghiệp Tân Lập
4 2553/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v tham dự Vietnam Startup Day 2022
5 313/UBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
6 2560/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v tham mưu đăng ký triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
7 900/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v tham mưu, chuẩn bị tài liệu họp dự án tuyến kết nối liên vùng giữa tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang thuộc chương trình DPO
8 1346/VPUBND-THVX 22/08/2022 V/v thực hiện Chương trình giám sát của HĐND Tỉnh năm 2023
9 2551/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v thực hiện dự án Cụm công nghiệp Quảng Khánh
10 342/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh tra
11 112/VPUBND-KSTTHC 22/08/2022 V/v thực hiện việc đóng góp ý kiến thẩm định đối với các TTHC về đầu tư
12 897/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 8439/BGTVTVP ngày 16/8/2022 của Bộ Giao thông vận tải
13 2561/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định ban hành tài liệu hướng dẫn tạm thời về cấp, quản lý mã số vùng trồng
14 850/UBND-KT 22/08/2022 V/v truyền thông “Lễ công bố Điểm giới thiệu, quảng bá nông sản Đồng Tháp tại Hà Nội”
15 340/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chánh Trung
16 341/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Văn Dện
17 434/UBND-THVX 22/08/2022 V/v tăng cường phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế
18 2562/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI tại huyện Hồng Ngự
19 343/UBND-TCD-NC 22/08/2022 V/v vắng mặt phiên họp kiểm tra chứng cứ và đối thoại vụ kiện hành chính của bà Hồ Thị Kim Nhan
20 2547/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v vị trí đầu tư Trường THPT FPT tại TP.Cao Lãnh của Công ty Cổ phần FPT