Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 197/UBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
2 315/UBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v vắng mặt phiên họp kiểm tra chứng cứ và đối thoại vụ kiện hành chính của bà Nguyễn Thanh Thuỷ
3 317/UBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v vắng mặt phiên họp kiểm tra chứng cứ và đối thoại vụ kiện hành chính của bà Võ Thị Tuyến
4 312/UBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v vắng mặt phiên họp kiểm tra chứng cứ và đối thoại vụ kiện hành chính của Công ty TNHH Xây dựng điện Đức Lợi
5 546/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình BCSĐ UBND tỉnh
6 1105/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Quyết định Ủy ban nhân dân Tỉnh
7 1107/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v xây dựng kế hoạch chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
8 1108/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh
9 550/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v xử lý khẩn cấp khắc phục tình trạng sạt lở bờ rạch Nha Mân - Tư Tải (đoạn từ cầu Bổn Bường đến đầu đường đất), xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành
10 730/VPUBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v ý kiến vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
11 732/VPUBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của ông Văn Công Hùng
12 1113/VPUBND-KT 08/06/2021 V/v điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các loại giày, mũ giày xuất khẩu của Công ty TNHH Tỷ Thạc
13 795/VPUBND-THVX 08/06/2021 V/v đánh giá, đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm
14 540/VPUBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v đăng ký Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2020 - 2021
15 198/UBND-ĐTXD 08/06/2021 V/v đề nghị cho ý kiến chủ trương cấp giấy phép xây dựng công trình Tháp chuông Nhà thờ Phong Hòa, huyện Lai Vung
16 400/UBND-KT 08/06/2021 V/v đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ trong thực hiện Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm của quả xoài”
17 314/UBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v đề nghị xét xử sơ thẩm vắng mặt vụ kiện hành chính của ông Trương Vĩnh Khoa
18 313/UBND-TCD-NC 08/06/2021 V/v đề nghị xét xử sơ thẩm vắng mặt vụ kiện hành chính của ông Võ Hoàng Tuấn
19 796/VPUBND-THVX 08/06/2021 Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ tháng 5 năm 2021
20 161/TB-VPUBND 07/06/2021 Kết luận của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quốc Phong, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh