VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 854/UBND-KT 22/08/2022 V/v xin ý kiến về quy định nội dung Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 852/UBND-KT 22/08/2022 V/v xin ý kiến về quy định nội dung Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 853/UBND-KT 22/08/2022 V/v xin ý kiến về quy định nội dung Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 851/UBND-KT 22/08/2022 V/v xin ý kiến về quy định nội dung Chương trình mục tiêu Y tế Dân số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5 2557/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v xây dựng phương án thực hiện Ô chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại bãi rác Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc
6 895/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
7 891/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Sa Đéc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
8 848/UBND-KT 22/08/2022 V/v điều chỉnh phương án – dự toán xây dựng lưới địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự
9 856/UBND-KT 22/08/2022 V/v đầu tư dự án Khu văn phòng và nhà ở cán bộ Hùng Cá Hồng Ngự tại TP.Hồng Ngự của Công ty Cổ phần Hùng Cá Hồng Ngự
10 2554/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v đầu tư dự án Xây dựng kho lạnh và nhà máy chế biến thuỷ sản Hùng Ngự tại TP.Hồng Ngự của Công ty CP Hùng Ngự
11 894/VPUBND-ĐTXD 22/08/2022 V/v Đề án giải quyết tình trạng xây dựng công trình, nhà ở lấn, chiếm sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
12 2550/VPUBND-KT 22/08/2022 V/v địa điểm xây dựng thiết chế Công đoàn tại tỉnh Đồng Tháp
13 1347/VPUBND-THVX 22/08/2022 Về tham dự chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực hoạt động tham vấn tâm lý trong nhà trường” năm 2022 của Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý - Giáo dục
14 334/TB-VPUBND 20/08/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
15 207/BC-UBND 20/08/2022 Kết quả sắp xếp các tổ chức bên trong sở theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ
16 932/QĐ-UBND-HC 20/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp
17 931/QĐ-UBND-HC 20/08/2022 Quyết định về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp
18 333/TB-VPUBND 20/08/2022 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn Tỉnh
19 310/QĐ-UBND-KT 20/08/2022 Tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022) giai đoạn 2017 - 2022
20 2541/VPUBND-KT 20/08/2022 V/v báo cáo công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022