Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 773/VPUBND-KT 29/04/2021 V/v triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19
2 257/UBND-TCD-NC 29/04/2021 V/v triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021.
3 779/VPUBND-KT 29/04/2021 V/v triển khai thực hiện Biên bản họp xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn Tỉnh năm 2020
4 775/VPUBND-KT 29/04/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021
5 278/UBND-KT 29/04/2021 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
6 182/UBND-THVX 29/04/2021 V/v tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” và Chợ nhân đạo
7 381/VPUBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v xem xét mở rộng diện tích nạo vét khu vực neo đậu tàu thuyền CKQT Thường Phước
8 276/UBND-KT 29/04/2021 V/v xin ý kiến giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật đất đai
9 374/VPUBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh
10 378/VPUBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
11 114/UBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v đăng ký danh mục vốn đề nghị hỗ trợ từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
12 564VPUBND-THVX 29/04/2021 V/v đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19
13 116/UBND-ĐTXD 29/04/2021 V/v đề nghị hỗ trợ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 thực hiện dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền trên địa bàn xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh
14 74/BC-UBND 28/04/2021 Báo cáo tổng kết thi hành Luật hóa chất
15 250/GĐN - UBND 28/04/2021 Giấy đề nghị công nhận người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
16 141/KH-UBND 28/04/2021 Kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021
17 139/KH-UBND 28/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
18 137/KH-UBND 28/04/2021 Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
19 494/QĐ-UBND-HC 28/04/2021 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến trái cây
20 500/QĐ-UBND.HC 28/04/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Di dời điện trung hạ thế, chiếu sáng (đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1)