Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1555/QĐ-UBND-HC 14/10/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước
2 390/QĐ-UBND-KT 14/10/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong vận động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid – 19 và khôi phục sản xuất kinh doanh năm 2021
3 398/QĐ-UBND-KT 14/10/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2021
4 397/UBND-ĐTXD 14/10/2021 V/v báo cáo phương án dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022
5 596/UBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v cho phép và hỗ trợ công dân di chuyển qua các chốt kiểm dịch Covid-19
6 590/UBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v chấp thuận cho Cổ phần Đầu tư Thương mại và Du lịch Đồng Tháp Mười đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
7 586/UBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v chấp thuận cho Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn đến làm việc tại tỉnh Đồng Tháp
8 590/UBND-THVX 14/10/2021 V/v chấp thuận tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho bà Phan Thị Nhế
9 1549/QĐ-UBND-HC 14/10/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 397/QĐ-UBND-KT 14/10/2021 V/v công nhận Sáng kiến cấp Tỉnh năm học 2020 - 2021
11 1419/VPUBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Chính (lần 3)
12 1420/VPUBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoàng Nhung
13 399/UBND-ĐTXD 14/10/2021 V/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Hồng Ngự
14 2551/VPUBND-KT 14/10/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Hùng Cá
15 1224/VPUBND-ĐTXD 14/10/2021 V/v góp ý Hồ sơ dự thảo Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030
16 2545/VPUBND-KT 14/10/2021 V/v góp ý Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030
17 1223/VPUBND-ĐTXD 14/10/2021 V/v góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP
18 1571/VPUBND-THVX 14/10/2021 V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông
19 1569/VPUBND-THVX 14/10/2021 V/v kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH
20 1425/VPUBND-TCD-NC 14/10/2021 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân Tỉnh