Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1037/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BXD
2 1367/VPUBND-THVX 13/09/2021 V/v thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức tham gia các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp và lãnh đạo, quản lý cấp sở (tương đương)
3 1042/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v tiếp tục thực hiện hỗ trợ di dân theo Quyết định số 1776/QĐTTg ngày 21/11/2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4 2149/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v tạm ngưng hoạt động tại nhà máy bia Sài Gòn Đồng Tháp trong thời gian giãn cách xã hội (đợt 5)
5 2148/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v tạo điều kiện thu mua lúa tại huyện Tháp Mười và Lấp Vò
6 1040/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v xem xét cho phép nhân sự trong việc di chuyển
7 1043/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v xem xét hỗ trợ vốn cho huyện Châu Thành và huyện Lai Vung
8 1041/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v xin phép di chuyển sửa chữa thiết bị điện năng lượng mặt trời
9 1364/VPUBND-THVX 13/09/2021 V/v xác nhận thành tích đề nghị khen thưởng
10 1036/PUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v xác định giá trị nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3) dự án Khu đô thị Đông An Thạnh
11 1826/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v xét duyệt hồ sơ sớm trở lại hoạt động của Công ty CP DOMENAL
12 2151/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v điều chỉnh thời gian dự thảo các nội dung tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
13 2152/VPUBND-KT 13/09/2021 V/v đào tạo sơ cấp nghề giám đốc hợp tác xã
14 1045/VPUBND-ĐTXD 13/09/2021 V/v đầu tư Bến phà An Phong – Tân Bình
15 498/UBND-THVX 13/09/2021 V/v đề nghị gia hạn tạm trú cho chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Tong Wei Đồng Tháp
16 1394/QÐ-UBND.HC 12/09/2021 Bố trí vốn dự phòng ngân sách Tỉnh năm 2021 cho dự án Xây dựng khẩn cấp Bệnh viện dã chiến tại Nhà tập luyện các môn võ, thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao và Khu du lịch Mỹ Trà thành phố Cao Lãnh
17 318/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2020 - 2021
18 323/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2020 - 2021
19 313/QĐ-UBND-KT 12/09/2021 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2020 - 2021
20 279/KH-UBND 12/09/2021 Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp