Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 855/VPUBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
2 1656/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v bổ sung hồ sơ xử lý tài sản của Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng song Mê Kông mở rộng”
3 617/UBND-KT 29/07/2021 V/v bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
4 1129/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung báo cáo của UBND Tỉnh tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2021
5 417/UBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v cung cấp thông tin vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của bà Huỳnh Thị Thu Vân
6 853/VPUBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v các vấn đề trong hoạt động bưu chính, di chuyển trong thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid-19
7 1045/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Kim Xuân (lần 3)
8 1044/VPUBND-TCD-NC 29/07/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Xê (lần 3)
9 1642/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
10 1648/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v giải quyết thủ tục chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất
11 1647/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v giải quyết đơn kiến nghị của ông Trần Ngọc Ẩn
12 856/VPUBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v giải trình chứng nhận Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam
13 1654/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v giải đáp về chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng dự án
14 1640/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2014/TT-BTC
15 297/UBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v góp ý Quy hoạch vùng ĐBSCL và Khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu của thành viên Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL
16 99/VPUBND-KSTTHC 29/07/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (lần 2)
17 66/UBND-HCQT 29/07/2021 V/v mời họp
18 1652/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v nghiên cứu các khuyến nghị cải cách môi trường kinh doanh của Chương trình Đối tác chiến lược Australia – Nhóm Ngân hàng thế giới
19 1653/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v ngưng hoạt động Khu sản đặc sản Đồng Tháp tại Terazone; Kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP năm 2021; thay đổi địa điểm kinh doanh của Trung tâm Đặc sản Đồng Tháp tại Hà Nội; địa điểm kinh doanh của HTX Đặc sản Đồng Tháp
20 385/UBND-THVX 29/07/2021 V/v phân bổ vắc xin phòng COVID-19