VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1184/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mây
2 1178/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v giải quyết khó khăn của Hội Chữ thập đỏ các cấp
3 2704/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Cadovimex II
4 2690/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế BBB Group
5 2686/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi UV
6 912/UBND-KT 31/08/2022 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 4
7 1414/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v Giấy phép hoạt động của Bệnh viện Quân Dân y
8 2700/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển năng lượng và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược
9 2684/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
10 2691/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v hoàn chỉnh danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Tỉnh phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022
11 1408/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v hoàn chỉnh Kế hoạch tiếp Đoàn kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
12 2695/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh
13 2681/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện Quyết định số 116/QĐ-UBNDTL ngày 09/8/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thành lập Tổ kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản (cát) trên địa bàn Tỉnh
14 943/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v hỗ trợ vốn đầu tư các công trình trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022
15 1410/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v làm rõ nội dung đề xuất
16 1406/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v làm rõ đề xuất mở rộng đối tượng khảo sát, đánh giá DDCI và điều chỉnh Bộ chỉ số DDCI
17 1181/VPUBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức Sở Tư pháp
18 1421/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v rà soát công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022
19 2702/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v tham dự Hội thảo Đối ngoại xuyên biên giới về đất ngập nước và nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
20 909/UBND-KT 31/08/2022 V/v tham gia sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, ẩm thực và du lịch