Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 333/UBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v hình thức đầu tư dự án có sử dụng đất - Dự án Khu dân cư mới Thuận Phát
2 2476/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v kinh phí dự lễ kỷ hiệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
3 2480/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
4 847/VPUBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v lấy ý kiến độ cao tĩnh không của Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Khu Trung tâm Dịch vụ Thương mại Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
5 892/UBND-KT 22/10/2020 V/v mời dự và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2020 Đồng Tháp
6 893/UBND-KT 22/10/2020 V/v rà soát, cập nhật, chuẩn hoá số liệu phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019
7 265/QĐ-UBND-NĐ 22/10/2020 V/v thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung để xây dựng công trình Công an xã Định Hòa, tọa lạc xã Định Hòa, huyện Lai Vung
8 468/UBND-THVX 22/10/2020 V/v thí điểm xây dựng mô hình Công dân học tập
9 1436/VPUBND-THVX 22/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 1437/VPUBND-THVX 22/10/2020 V/v thực hiện Quyết định số 1587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11 2478/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v triển khai Thông tư số 81/2020/TT-BTC
12 2479/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v triển khai Thông tư số 85/2020/TT-BTC
13 1435/VPUBND-THVX 22/10/2020 V/v tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc Vòng đua tại TPCL năm 2021
14 848/VPUBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v xin ý kiến các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết
15 2481/VPUBND-KT 22/10/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực giám sát và đánh giá thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
16 849/VPUBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
17 850/VPUBND-ĐTXD 22/10/2020 V/v đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng truyền hình số mặt đất
18 894/UBND-KT 22/10/2020 V/v đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thuỷ sản
19 224/TB-VPUBND 21/10/2020 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại cuộc họp xem xét việc ban hành tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để di dời ra khỏi khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn Tỉnh
20 282/BC-UBND 21/10/2020 Kết quả tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương