Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1392/VPUBND-TCD-NC 08/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Minh Trị (lần 2)
2 1189/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v giao cơ quan có thẩm quyền Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo phương thức PPP
3 1533/QĐ-UBND.HC 08/10/2021 V/v giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tập trung năm 2021 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 4)
4 250/QĐ-UBND-NĐ 08/10/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trường Mầm non Phương Thịnh, tọa lạc xã Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh
5 1388/VPUBND-TCD-NC 08/10/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Sang
6 1389/VPUBND-TCD-NC 08/10/2021 V/v giải quyết khiếu nại của các ông, bà Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Giài, Nguyễn Văn Vàng, Lê Thị Êm
7 2479/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
8 1529/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)
9 1192/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
10 2483/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v góp ý dự thảo Thể lệ Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2021
11 1191/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v hoàn chỉnh đề xuất quy hoạch Dự án "Tổ hợp Đô thị - Du lịch Flower World Sa Đéc" tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
12 1188/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v Họp trực tuyến về việc triển khai phục hồi các chuyến bay thương mại vận chuyển hành khách nội địa trong cả nước
13 2482/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v hỗ trợ Công dân di chuyển đến TPHCM để làm hồ sơ đi nước ngoài
14 2486/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v hỗ trợ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Nam đến thu thập số liệu
15 1516/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v hỗ trợ tiêm vắc xin
16 1517/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v hỗ trợ tiêm vắc xin
17 2477/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v hỗ trợ triển khai thực hiện dự án sản xuất giống cá tra ba cấp tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
18 1518/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v hỗ trợ vật tư y tế đối với các địa phương
19 2478/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn Tỉnh của Công ty TNHH MTV BCA – Thăng Long
20 360/TB-VPUBND 08/10/2021 V/v khởi công Công trình Thi công xây dựng hạng mục đường đi trong khuôn viên Trụ sở Văn phòng UBND Tỉnh