Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 394/UBND-KT 04/06/2021 V/v xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và định mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
2 53/VPUBND-KSTTHC 04/06/2021 V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/2020/NQ-CP của Chính phủ
3 1077/VPUBND-KT 04/06/2021 V/v đầu tư dự án đốt rác phát điện của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Cửu Long 39
4 68/VPUBND-HCQT 04/06/2021 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 5 năm 2021
5 756/VPUBND-THVX 04/06/2021 Về tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Luật học chuyên ngành Quản trị nhà nước và Phòng, chống tham nhũng năm 2021
6 106/BC-UBND 03/06/2021 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
7 58/BC-VPUBND 03/06/2021 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ và kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Văn phòng UBND Tỉnh năm 2021
8 108/BC-UBND 03/06/2021 Báo cáo kết quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 59/BC-VPUBND 03/06/2021 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần (từ ngày 31/5/2021 - 06/6/2021)
10 57/BC-VPUBND 03/06/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 24/5/2021 - 30/5/2021)
11 686/QĐ-UBND-HC 03/06/2021 Quyết định phê duyệt dự án Xử lý trồi lún và tưới nhựa mặt đường ĐT.844 Đoạn Km 39+000 – Km 41+000
12 200/QĐ-UBND-KT 03/06/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hỗ trợ thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
13 140/QĐ-UBND-NĐ 03/06/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Ngân (lần hai)
14 141/QĐ-UBND-NĐ 03/06/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thảo (lần hai)
15 173/KH-UBND 03/06/2021 Tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
16 696/VPUBND-TCD-NC 03/06/2021 V/v báo cáo kết quả bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng
17 1071/VPUBND-KT 03/06/2021 V/v cho Công ty TNHH Thương mại XNK Vạn Phước Lợi thuê đất
18 239/UBND-THVX 03/06/2021 V/v chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại Công ty TNHH Liên doanh Nghị Phong
19 52/VPUBND-KSTTHC 03/06/2021 V/v chấn chỉnh công tác cải cách hành chính qua kiểm tra năm 2021
20 51/VPUBND-KSTTHC 03/06/2021 V/v chấp thuận cho gia hạn thời gian trình dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình CCHC giai đoạn 2021 - 2026