Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1020/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ
2 32/UBND-KSTTHC 12/07/2021 V/v chấn chỉnh sau kiểm tra công tác KSTTHC 6 tháng đầu năm 2021
3 1436/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v chủ động triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát
4 386/UBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v cung cấp thông tin vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của bà Võ Ngọc Bích
5 310/UBND-THVX 12/07/2021 V/v cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
6 1446/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện
7 756/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v công tác vận tải hàng hóa các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam
8 760/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v danh mục đầu tư công trình từ nguồn vốn Thủy lợi phí và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)
9 1021/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v dự thảo tham luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ TTTT
10 955/VPUBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Thanh Thủy
11 1431/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Liên Doanh Nghị Phong
12 1442/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của bà Huỳnh Thị Ngọc Anh
13 1434/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP Bệnh viện quốc tế Thái Hoà Hồng Ngự
14 1425/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng điện Đức Lợi
15 1447/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
16 1433/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị liên quan đến dự án Nâng cấp đường ĐT 841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2
17 533/UBND-KT 12/07/2021 V/v giải trình nguồn cải cách tiền lương của địa phương theo Biên bản Thanh tra Bộ Tài chính
18 755/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 1210/2016/NQ- UBTVQH13
19 1012/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP
20 1445/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng