Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 442/BC-UBND 09/11/2021 Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
2 254/BC-VPUBND 09/11/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tuần
3 102/TTr-UBND 09/11/2021 Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Trƣờng Trung học phổ thông Hồng Ngự 3
4 1698/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hồng Ngự
5 1694/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6 1699/QÐ-UBND.HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nhà làm việc Đội Cảnh sát giao thông, thuộc Công an huyện Hồng Ngự
7 1692/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua khẩu trang N95-3M-1870+ và găng tay khám bệnh cho Bệnh viện Phổi
8 1693/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 của Trung tâm y tế huyện Cao Lãnh
9 1695/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị điện tử phục vụ học trực tuyến cấp cho học sinh thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”
10 294/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Hạ tầng Cụm dân cư số 1 - 4, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự
11 295/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Tân Hội (điểm Tân Hòa), xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự
12 296/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Tiểu học Tân Hội, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự
13 293/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Tuyến dân cư Ấp 2, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự
14 291/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Đền thờ liệt sĩ huyện Hồng Ngự
15 292/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới của tỉnh Đồng Tháp năm 2020 (Mật danh: CDQ/ĐT.20), hạng mục: Chốt dân quân xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự
16 290/QĐ-UBND-NĐ 09/11/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT.842, đoạn qua huyện Tân Hồng
17 1691/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầ tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tr ịa bàn tỉ h Đồng Tháp
18 1690/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
19 1697/QĐ-UBND-HC 09/11/2021 Quyết định về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
20 1345/VPUBND-ĐTXD 09/11/2021 V/v Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2021