Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 388/UBND-TCD-NC 12/07/2021 V/v xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã
2 757/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v điều chỉnh các khoản chi ngân sách từ kế hoạch vốn năm 2021 sang vốn TPCP năm 2019 kéo dài thuộc dự án BVĐK
3 1018/VPUBND-THVX 12/07/2021 V/v điều chỉnh thời gian trình các dự thảo được phân công theo Kế hoạch số 305/KH-UBND của UBND Tỉnh
4 763/VPUBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v điều chỉnh vị trí mặt bằng Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công
5 1427/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v đăng ký gửi sản phẩm trưng bày tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE
6 1439/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v đăng ký, chuẩn bị nội dung liên quan tham dự Hội thảo về định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
7 270/UBND-ĐTXD 12/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
8 1441/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng thực hiện Dự án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Đồng Tháp”
9 1428/VPUBND-KT 12/07/2021 V/v đề nghị khen thưởng công trình phúc lợi theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10 115/QĐ-UBND-TL 10/07/2021 Quyết định về việc kết thúc cách ly y tế và thành lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Quân Dân y Đồng Tháp
11 341/UBND-THVX 10/07/2021 V/v tăng cường lực lượng y tế phục vụ phòng, chống dịch
12 149/BC-UBND 09/07/2021 Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26/6”
13 194/TB-VPUBND 09/07/2021 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc trực tuyến về bản đồ số tình hình Covid-19 tại Đồng Tháp; việc thực hiện bản đồ số DONGTHAP.ECO
14 196/TB-VPUBND 09/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Trần Trí Quang tại cuộc họp về quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
15 193/TB-VPUBND 09/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi làm việc về rà soát tình hình nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
16 382/GĐN - UBND 09/07/2021 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
17 195/TB-TBTTTT 09/07/2021 Phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp
18 900/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
19 902/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (Đoạn QL.30 - ĐT.845)
20 905/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Xử lý sạt lở, lún trượt lề đường cục bộ tuyến ĐT.843