Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1400/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v số lượng công chức làm việc tại Cục Quản lý thị trường
2 1205/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v sử dụng nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu Ngân sách Trung ương vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới còn thừa chưa sử dụng đến cuối năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước khu vực IX
3 2516/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tham dự kỷ niệm ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ngày Asean quản lý thiên tai
4 2533/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tham gia ý kiến Đề án đấu giá biển số
5 2533/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tham gia ý kiến Đề án đấu giá biển số
6 1403/VPUBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v tham mưu phê duyệt Kế hoạch PBGDPL, TGPL năm 2022 của Hội Luật gia Tỉnh
7 1213/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v thành lập tạm bãi đổ xe tải tại khu vực bãi rác cũ thuộc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
8 2521/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v thông tin đầu mối khảo sát thực trạng chính sách cấp nước an toàn khu vực nông thôn
9 1546/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện Công điện số 1563/CĐ-BYT của Bộ Y tế
10 1546/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện Công điện số 1563/CĐ-BYT của Bộ Y tế
11 1545/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12 1545/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13 1544/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021
14 1544/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực HĐND Tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021
15 583/CV-BCĐ 12/10/2021 V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu
16 2532/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 80/2021/TT-BTC
17 2532/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 80/2021/TT-BTC
18 2531/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 86/2021/TT-BTC
19 2531/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai Thông tư số 86/2021/TT-BTC
20 2526/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyến “Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội”