Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 903/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá cơ sở nhà, đất do Sở Tài chính quản lý
2 899/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên theo Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh năm 2020
3 901/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung gói thầu kiểm toán công trình thuộc dự án Mở rộng đường ĐT846 đoạn Mỹ An - Bằng Lăng
4 907/QĐ-UBND.HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Bổ sung gói thầu thẩm định giá cho 03 Tiểu dự án và bảo hiểm công trình cho 07 Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn gia hạn Dự án VnSAT tỉnh Đồng Tháp
5 909/QÐ-UBND.HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 913/QÐ-UBND.HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
7 910/QÐ-UBND.HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (giai đoạn 2)
8 904/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Tài chính
9 911/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước
10 912/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV)
11 186/QĐ-UBND-NĐ 09/07/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Văn phòng kết hợp Nhà văn hóa ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung
12 908/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định phê duyệt Đề án khung bảo tồn nguồn gen trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
13 111/QĐ-HĐĐGXH 09/07/2021 Quyết định thay đổi Tổ Trưởng Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021
14 188/QĐ-UBND-NĐ 09/07/2021 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hoàng Sang (lần 2)
15 112/QĐ-UBND-TL 09/07/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19)
16 906/QĐ-UBND-HC 09/07/2021 Quyết định về việc thu hồi chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản tại huyện Cao Lãnh của Công ty TNHH Đại Quang Minh
17 185/QĐ-UBND-NĐ 09/07/2021 Quyết định về việc điều chỉnh tên công trình tại Quyết định số 97/QĐ-UBND-NĐ ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18 187/QĐ-UBND-NĐ 09/07/2021 Quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 04/QĐ-UBND-NĐ ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
19 750/VPUBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v báo cáo và cam kết tiến độ thực hiện GPMB dự án Nạo vét kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng
20 1423/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v cho thuê đất bãi bồi, tọa lạc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò