Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2526/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Minh Hoan tại Hội nghị trực tiếp, trực tuyến “Giải pháp phát triển chuỗi cá tra sau giãn cách xã hội”
2 2517/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo bão số 7, bão KOMPASU và thời tiết nguy hiểm trong thời gian tới
3 562/UBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v tạo điều kiện cho phóng viên Đài truyền hình Quốc hội làm nhiệm vụ tại tỉnh Đồng Tháp
4 562/UBND-TCD-NC 12/10/2021 V/v tạo điều kiện cho phóng viên Đài truyền hình Quốc hội làm nhiệm vụ tại tỉnh Đồng Tháp
5 1206/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v tạo điều kiện cho đơn vị di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp thực hiện thi công công trình Lắp MBA T2-40MVA TBA 110kV An Long, huyện Tam Nông
6 2523/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tổ chức Diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Đồng Tháp năm 2021
7 2523/VPUBND-KT 12/10/2021 V/v tổ chức Diễn đàn trực tuyến kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Đồng Tháp năm 2021
8 1204/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v xem xét nhân sự trong việc di chuyển
9 1211/VPUBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v xem xét nội dung đề xuất tích hợp “Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên
10 1550/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025
11 1550/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v xây dựng kế hoạch năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025
12 392/UBND-ĐTXD 12/10/2021 V/v đề nghị cho phép được chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 dự kiến không giải ngân hết sang năm 2022 và điều chỉnh kế hoạch vốn ODA năm 2021
13 1543/VPUBND-THVX 12/10/2021 V/v đề xuất gia hạn tạm trú cho chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH Dầu Gạo Sethia Hemraj
14 927/UBND-KT 12/10/2021 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo và thu hồi đất
15 563/UBND-TCD-NC 12/10/2021 Về việc hỗ trợ công dân di chuyển từ tỉnh An Giang đến Thành phố Hồ Chí Minh
16 368/BC-UBND 11/10/2021 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021)
17 369/BC-UBND 11/10/2021 Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 (Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021)
18 205/BC-VPUBND 11/10/2021 Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 04/10/2021 - 10/10/2021)
19 24/2021/QĐ-UBND 11/10/2021 Quyết định ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 388/QĐ-UBND-KT 11/10/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm 2021