Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 748/VPUBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v kiểm tra, rà soát các hộ xây dựng nhà ở, lều quán vi phạm lộ giới Quốc lộ 54 đoạn xã Phong Hoà
2 745/VPUBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo về một số nội dung liên quan Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Lần 2)
3 530/UBND-KT 09/07/2021 V/v mua sắm Bộ trộn khí (Hệ thống thở oxy dòng cao HFNC) điều trị bệnh COVID-19
4 525/UBND-KT 09/07/2021 V/v mua xe ô tô chuyên dùng của Ban quản lý Rừng tràm Gáo Giồng
5 63/UBND-HCQT 09/07/2021 V/v mời họp
6 266/UBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v phát sinh hệ thống thoát nước, chiếu sáng và thảm bê tông nhựa nóng thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ nút giao ĐT849 đến cầu Cái Tàu Thượng
7 265/UBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v phát sinh khối lượng theo báo cáo thẩm tra an toàn giao thông thuộc dự án Đường ĐT846 đoạn Tân Nghĩa đến Quốc lộ 30
8 532/UBND-KT 09/07/2021 V/v phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, qua huyện Tam Nông
9 526/UBND-KT 09/07/2021 V/v phương án thoái vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
10 747/VPUBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v rà soát đề xuất nhu cầu lập quy hoạch chung đô thị giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Tỉnh
11 1416/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v rà soát, báo cáo về công tác duy tu, bảo dưỡng và quản lý đê điều
12 88/VPUBND-KSTTHC 09/07/2021 V/v rà soát, cập nhật, điều chỉnh dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 1419/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14 531/UBND-KT 09/07/2021 V/v thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế nguy hại tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
15 268/UBND-ĐTXD 09/07/2021 V/v thuê nhà ở công vụ Mỹ Trà tại phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh (ông Võ Ngọc Thành)
16 527/UBND-KT 09/07/2021 V/v thực hiện dự án Trạm nhân giống vật nuôi chất lượng cao Đồng bằng sông Cửu Long
17 520/UBND-KT 09/07/2021 V/v thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2020 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP
18 1421/VPUBND-KT 09/07/2021 V/v triển khai Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg
19 940/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ
20 939/VPUBND-TCD-NC 09/07/2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông