Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1541/QĐ-UBND-HC 11/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
2 1540/QĐ-UBND-HC 11/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
3 1542/QĐ-UBND-HC 11/10/2021 Quyết định về việc công nhận và cấp Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
4 260/QĐ-UBND-NĐ 11/10/2021 Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất (trước đây là Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp), giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh giao đất theo thẩm quyền
5 261/QĐ-UBND-NĐ 11/10/2021 Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất của Trường Tiểu học thị trấn Tràm Chim, giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông để xem xét công nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền
6 188/QĐ-UBND-TL 11/10/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ Thẩm định, đánh giá kết quả tự chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 365/BC-UBND 11/10/2021 Tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
8 302/KH-UBND 11/10/2021 Tổ chức Họp mặt doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2021)
9 1202/VPUBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v Ban hành Quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
10 2490/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho công tác xét nghiệm SARS-COV-2
11 2491/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ
12 2513/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v báo cáo tình hình tuân thủ quy định của các cơ sở, cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT
13 1532/VPUBND-THVX 11/10/2021 V/v cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
14 2512/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v chuẩn bị nội dung họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tỉnh
15 389/UBND-ĐTXD 11/10/2021 V/v chủ trương xây dựng kho lưu trữ của Bệnh viện Tâm thần và hệ thống hàng rào phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Phổi
16 2507/VPUBND-KT 11/10/2021 V/v Công ty CP Vĩnh Hoàn đăng ký lịch họp với lãnh đạo UBND Tỉnh
17 921/UBND-KT 11/10/2021 V/v Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia IDI đề xuất tiếp nhận lao động ngoài tỉnh
18 920/UBND-KT 11/10/2021 V/v Công ty TNHH Ricegrowers Việt Nam đề nghị đưa, rước và bổ sung người lao động ngoài tỉnh
19 1398/VPUBND-TCD-NC 11/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Phạm Thanh Xuân (lần 2)
20 1397/VPUBND-TCD-NC 11/10/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Quang (lần 2)