Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 878/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế
2 871/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Domenal, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 01 giếng khoan công suất 450 m 3 /ngày.đêm tại Công ty, Quốc lộ 30, Ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 40/GP-UBND ngày 12/01/2015 do Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp)
3 872/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Domenal, khai thác nguồn nước mặt công trình 450 m 3 /ngày.đêm, tại Quốc lộ 30, Ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 1406/GP-UBND ngày 22/11/2019 do Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp)
4 870/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, khai thác nguồn nước mặt công trình 450 m 3 /ngày đêm tại Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 203/GP-UBND ngày 17/02/2021)
5 868/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến, khai thác nguồn nước mặt công trình 120 m 3 /ngày.đêm tại Cở sở chế biến thủy sản Vĩnh Tiến, ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 670/GP-UBND ngày 09/7/2019 do Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp)
6 869/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen, khai thác nguồn nước mặt công trình 6.500 m 3 /ngày.đêm tại Nhà máy sản xuất collagen, gelatin, Quốc lộ 30, Phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 1178/GP-UBND ngày 28/7/2020 do Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp)
7 873/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Ngọc Dung, khai thác nguồn nước dưới đất công trình 01 giếng khoan công suất 70 m 3 /ngày đêm tại Công ty, Quốc lộ 80, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (theo Giấy phép số 1698/GP-UBND ngày 03/11/2020)
8 877/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
9 106/QĐ-UBND-TL 07/07/2021 Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng báo chí tỉnh Đồng Tháp lần V năm 2022
10 193/QĐ-UBND-TCCB 07/07/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên chính (hạng II) và xếp lương đối với ông Lê Nhật Linh
11 192/QĐ-UBND-TCCB 07/07/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên chính (hạng II) và xếp lương đối với ông Nguyễn Việt Thắng
12 190/QĐ-UBND-TCCB 07/07/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên chính (hạng II) và xếp lương đối với ông Nguyễn Văn Vững
13 191/QĐ-UBND-TCCB 07/07/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên chính (hạng II) và xếp lương đối với ông Phạm Quốc Dũng
14 890/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
15 882/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
16 105/QĐ-UBND-TL 07/07/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
17 883/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định về việc thu tài liệu vào Lưu trữ Lịch sử Tỉnh năm 2021
18 880/QĐ-UBND-HC 07/07/2021 Quyết định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm chẩn đoán invitro cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp năm 2021-2023
19 209/KH-UBND 07/07/2021 Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030
20 732/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v báo cáo đánh giá giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCNC giai đoạn 2016-2020