Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 257/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v báo cáo, đề xuất về niên hạn sử dụng phà theo Nghị định số 111/2014/NĐ-CP của Chính phủ đối với Phà Đồng Tháp (lần 2)
2 509/UBND-KT 07/07/2021 V/v bố trí kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ còn dở dang của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 729/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v cam kết thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ bao kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự
4 1003/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
5 1401/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v chuẩn bị các nội dung thực hiện báo cáo chuyên đề về quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045
6 735/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v chưa thực hiện Lễ thông xe cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp)/Bontia Chak Cray (Prey Veng)
7 261/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v chủ trương đầu tư dự án Xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
8 260/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v chủ trương đầu tư sửa chữa, chống thấm các khu vệ sinh Nhà ở học viên 152 chỗ (Khu C) Trường Chính trị Tỉnh
9 728/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản trên địa bàn Tỉnh
10 726/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v gia hạn thời gian tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia
11 1394/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thực phẩm sạch Hồng Ngự
12 1393/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
13 1397/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
14 1403/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
15 924/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v gửi hồ sơ khen thưởng Tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
16 996/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v gửi thông báo nghiệp vụ số 6 về tổng điều tra kinh tế năm 2021
17 262/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v hoàn thiện phác thảo Tượng và phương án thiết kế tổng mặt bằng Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
18 1395/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v khó khăn về kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2021-2023
19 87/VPUBND-KSTTHC 07/07/2021 V/v khảo sát đánh giá sự hài lòng đối với việc giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp
20 739/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị bổ sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm Y tế có giường bệnh của tỉnh Đồng Tháp