Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 432/UBND-ĐTXD 05/11/2021 V/v điều chỉnh vị trí điểm đầu dự án Xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL.30 – ĐT.845)
2 1531/VPUBND-TCD-NC 05/11/2021 V/v đánh giá khó khăn, vướng mắc trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
3 1335/VPUBND-ĐTXD 05/11/2021 V/v đầu tư đoạn kết nối dự án đường Sở Tư pháp với đường Phù Đổng và đường Lý Thường Kiệt nối dài vào chợ Cao Lãnh
4 2761/VPUBND-KT 05/11/2021 V/v đề cử đại diện tham gia Hội đồng Khoa học và Công nghệ Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
5 96/TTr-UBND 05/11/2021 V/v đề xuất thực hiện dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu
6 97/TTr-UBND 05/11/2021 Về ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2022 - 2025
7 437/BC-UBND 04/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và triển khai Luật Thanh niên
8 436/BC-UBND 04/11/2021 Kết quả tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
9 1670/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật Dự án thay khe co giãn cầu Tầm Du trên tuyến ĐT.853 và cầu Thầy Lâm trên tuyến ĐT.848
10 1671/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật Dự án Sửa chữa láng nhựa mặt đường ĐT.851 (Km6+700 - Km8+300)
11 1672/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án Sửa chữa láng nhựa mặt đường đảm bảo giao thông tuyến Đường ĐT.850 đoạn qua khu du lịch Xẻo Quýt
12 1673/QĐ-UBND-HC 04/11/2021 Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật Dự án Thay khe co giãn cầu 2/9 cầu Tân Mỹ và cầu Thành Lập trên tuyến ĐT.843, cầu Phú Đức trên tuyến ĐT.842
13 1668/QÐ-UBND.HC 04/11/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS-THPT Hòa Bình
14 1667/QÐ-UBND.HC 04/11/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lai Vung 3
15 1669/QÐ-UBND.HC 04/11/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Tân Phú Trung
16 1670/QD-UBND-HC 04/11/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ Thuật Dự án thay khe co giãn cầu Tầm Du trên tuyến ĐT.853 và cầu Thầy Lâm trên tuyến 848
17 199/QĐ-UBND-TL 04/11/2021 Thành lập Tổ Kiểm tra tình hình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh
18 404/TB-VPUBND 04/11/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp nghe Báo cáo khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND Tỉnh về cung cấp nước sạch trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021-2025
19 405/TB-VPUBND 04/11/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Phường 1 (khu vực đường Nguyễn Quang Diêu và đường 26/3), thành phố Cao Lãnh
20 16/KH-VPUBND 04/11/2021 Triền khai thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-UBND-HC ngày 11/9/2021 của Chủ tịch UBND Tỉnh về thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021 - 2026