Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1521/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 10079/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông vận tải
2 1520/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v tiêm vắc xin cho vận động viên thành tích cao
3 1395/VPUBND-TCD-NC 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 24/9/2021
4 913/UBND-KT 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ
5 912/UBND-KT 08/10/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
6 911/UBND-KT 08/10/2021 V/v Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp hợp tác với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân
7 574/UBND-THVX 08/10/2021 V/v tuyển dụng lao động là người nước ngoài (Công ty TNHH Thức ăn thủy sản NewHope)
8 543/UBND-NV 08/10/2021 V/v tạo điều kiện cho Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô đưa, đón giáo viên từ tỉnh Ninh Bình đi tỉnh Đồng Tháp và ngược lại
9 1185/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v tạo điều kiện cho đơn vị di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp thực hiện thi công công trình Lắp MBA T2-40MVA trạm biến áp 110kV Sông Hậu
10 1525/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
11 1530/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2021
12 2474/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v đầu tư dự án của Công ty TNHH MTV Khu du lịch Văn hóa Phương Nam
13 2480/VPUBND-KT 08/10/2021 V/v đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái – làng nghề cá Tân Bình tại huyện Thanh Bình của Công ty CP Đầu tư 2/9
14 11528/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v đặt hàng nhiệm vụ của Hội Khoa học Lịch sử Tỉnh năm 2022
15 908 /UBND-KT 08/10/2021 V/v đề nghị khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
16 1524/VPUBND-THVX 08/10/2021 V/v đề nghị tặng Huân chương Lao động
17 1193/VPUBND-ĐTXD 08/10/2021 V/v đối chiếu số liệu giải ngân vốn nước ngoài đến 30/9/2021
18 361/TB-VPUBND 08/10/2021 Ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang (Tổ trưởng Tổ công tác số 01) làm việc với UBND thành phố Sa Đéc về tiến độ thực hiện vốn đầu tư công năm 2021, công tác chuẩn bị năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
19 357/BC-UBND 07/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Từ ngày 15/8/2020 đến ngày 14/8/2021)
20 328/QĐ-UBND-KT 07/10/2021 Quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2020 - 2021