Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 741/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v xem xét các kiến nghị hỗ trợ công trình trên địa bàn huyện Hồng Ngự
2 513/UBND-KT 07/07/2021 V/v xin ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với người tham gia trực tiếp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
3 724/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v xây dựng Trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và nơi ăn, nghỉ của Hải đội dân quân thường trực
4 927/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v ý kiến vụ kiện hành chính của ông Lê Quốc Văn
5 727/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v điều chỉnh danh mục dự án dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (vốn ngân sách Trung ương)
6 734/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v điều chỉnh dự án KDC Bờ Bắc kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng và giải quyết vướng mắc trong Quy hoạch giao thông đường huyện gắn với phát triển nông thôn mới
7 926/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức các khóa Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, năm 2021
8 1402/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v đầu tư dự án Bệnh viện mắt Sài Gòn Cao Lãnh tại TP.Cao Lãnh của Công ty TNHH MTV Bệnh viện mắt Sài Gòn Đồng Tháp
9 733/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cầu Tân Thành B trên Tuyến ĐT.843
10 1000/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v đề xuất ban hành Danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh giai đoạn 2021 - 2025
11 89/VPUBND-HCQT 07/07/2021 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao 06 tháng đầu năm 2021
12 1005/VPUBND-THVX 07/07/2021 Về lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 2 năm 2021
13 210/KH-UBND 07/07/2021 Điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021
14 72/BC-VPUBND 06/07/2021 Báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh và một số tình hình kinh tế - xã hội trong tuần (từ ngày 28/6/2021 - 04/7/2021)
15 144/BC-UBND 06/07/2021 Báo cáo việc chọn sách giáo khoa khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 325/GM-UBND 06/07/2021 Giấy mời V/v dự Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 6 về thực hiện nhiêm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2021; chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
17 324/GM-UBND 06/07/2021 Giấy mời V/v dự Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân Tỉnh thường kỳ tháng 6 về thực hiện nhiêm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch năm 2021; chủ động xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
18 863/GP-UBND 06/07/2021 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
19 864/GP-UBND 06/07/2021 Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt (Điều chỉnh lần 1)
20 204/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch phát triển vận tải tỉnh Đồng Tháp giai đọn 2021 – 2025