Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1501/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v góp ý dự thảo hồ sơ Đề án thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS
2 2457/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v góp ý dự thảo quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 1514/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
4 1177/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trung hạn giai đoạn 2021-2025
5 1510/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v hướng dẫn Công ty Trisedco thực hiện cách ly y tế
6 570/CV-BCĐ 07/10/2021 V/v hướng dẫn thu dung, điều trị đối với người nhiễm COVID-19 về từ các tỉnh, thành phố
7 532/UBND-TCD-NC 07/10/2021 V/v hỗ trợ công dân trở về gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh
8 2464/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v hỗ trợ lực lượng công đoàn thu hoạch cá về địa phương ngoài Tỉnh
9 1512/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v hỗ trợ tiếp nhận chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại Công ty TNHH Fashion Garments Mekong
10 1503/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v khen thưởng điều tra cơ sở hành chính năm 2021
11 2473/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v không thực hiện tỷ lệ giảm giá đối với Dự án Mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime – PCR
12 136/VPUBND-KSTTHC 07/10/2021 V/v không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ
13 1180/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
14 897/UBND-KT 07/10/2021 V/v kết quả thương thảo Mua sắm sinh phẩm của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự
15 1502/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v lấy ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phòng, chống HIV/AIDS
16 901/UBND-KT 07/10/2021 V/v mua máy tính bảng cấp cho học sinh học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
17 900/UBND-KT 07/10/2021 V/v mua sắm hệ thống Camera cho khu Hồi sức tích cực 40 giường điều trị bệnh Covid-19 nguy kịch tại Bệnh viện Phổi
18 899/UBND-KT 07/10/2021 V/v mua sắm trang thiết bị, cải tạo các khu điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự
19 2472/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v mời tham dự Hội nghị tập huấn công tác thoả thuận quốc tế năm 2021
20 256/QĐ-UBND-TCCB 07/10/2021 V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông