Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 205/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
2 206/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 207/KH-UBND 06/07/2021 Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
4 861/QĐ-UBND-HC 06/07/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 1)
5 862/QĐ-UBND-HC 06/07/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu tái định cư cho các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Sa Đéc (Khu số 2)
6 866/QÐ-UBND.HC 06/07/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Trung đội Cảnh sát cơ động và Đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ, thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp
7 865/QÐ-UBND.HC 06/07/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Đội Cảnh sát giao thông, thuộc Công an huyện Hồng Ngự
8 860/QĐ-UBND-HC 06/07/2021 Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Ban Quản lý rừng tràm Gáo Giồng
9 181/QĐ-UBND-NĐ 06/07/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Trường Trung học phổ thông Kiến Văn, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh
10 104/QĐ-UBND-TL 06/07/2021 Quyết định V/v bổ sung và điều chỉnh thông tin thành viên Tổ biên soạn Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
11 1375/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Lai Vung
12 719/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
13 1372/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 tỉnh Đồng Tháp
14 504/UBND-KT 06/07/2021 V/v chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH May An Long
15 716/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v chuẩn bị tài liệu Hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề xuất Dự án “Thực phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam ”vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)
16 316/UBND-THVX 06/07/2021 V/v chấp thuận danh sách cách ly tại nơi cư trú
17 377/UBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v cung cấp thông tin vụ kiện dân sự của ông Nguyễn Văn Bảy
18 913/VPUBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v cung cấp thông tin vụ kiện dân sự theo đơn khởi kiện của bà Huỳnh Thị Thu Vân
19 376/UBND -TCD-NC 06/07/2021 V/v cung cấp thông tin vụ án dân sự theo đơn khởi kiện của bà Võ Thị Bé Chính
20 1384/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Vĩnh Thiện Đà Nẵng