Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 502/UBND-KT 06/07/2021 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH
2 506/UBND-KT 06/07/2021 V/v cấp tài khoản truy cập hệ thống Cổng trao đổi thông tin của KTNN
3 86/VPUBND-KSTTHC 06/07/2021 V/v cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
4 86/VPUBND-KSTTHC 06/07/2021 V/v cập nhật, trình công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh
5 252/UBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v danh mục đồ án Quy hoạch phân khu thực hiện song song với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồng Ngự
6 1383/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch Thanh Bình – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp
7 1379/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v gia hạn thời gian giải quyết kiến nghị của UBND huyện Châu Thành
8 1378/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ
9 182/QĐ-UBND-NĐ 06/07/2021 V/v giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trường Mầm non Tân Nghĩa (điểm kênh Ông Kho), tọa lạc xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh
10 1386/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v giao đất cho Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp để xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười
11 914/VPUBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thàng
12 908/VPUBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Sang
13 1387/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Song Hải Long
14 1388/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế
15 1385/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò
16 995/VPUBND-THVX 06/07/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
17 705/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v họp Ban điều hành dự án BVĐK Đồng Tháp 700 giường (tháng 06/2021)
18 710/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v hoạt động Bến khách ngang sông Mương Miễu - Tân Châu
19 721/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v hướng dẫn soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh
20 993/VPUBND-THVX 06/07/2021 V/v hỗ trợ kinh phí tặng quà cho đối tượng Người có công nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7