Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2459/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng không thành rừng
2 1511/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19
3 2461/VPUBND-KT 07/10/2021 V/v tình hình thiên tai 10 ngày tới và xu thế diễn biến 3 tháng cuối năm 2021
4 1182/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v tạo điều kiện cho các đơn vị di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp thực hiện khảo sát định kỳ phục vụ quản lý và thông báo luồng các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia
5 1184/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v tạo điều kiện cho đơn vị di chuyển vào tỉnh Đồng Tháp thực hiện thi công công trình Lắp MBA T2-40MVA trạm biến áp 110kV Nha Mân và Sông Hậu
6 1385/VPUBND-TCD-NC 07/10/2021 V/v tổng kết đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh, giai đoạn 2016-2019
7 1506/VPUBND-THVX 07/10/2021 V/v điều chỉnh thời gian trình Kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp di tích LSVH trên địa bàn tỉnh
8 1178/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v đánh giá tình hình phân bổ vốn và kế hoạch triển khai vốn đầu tư công của UBND huyện Hồng Ngự
9 1176/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v đánh giá tình hình phân bổ vốn và kế hoạch triển khai vốn đầu tư công của UBND huyện Tam Nông
10 1175/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v đánh giá tình hình phân bổ vốn và kế hoạch triển khai vốn đầu tư công của UBND huyện Thanh Bình
11 1174/VPUBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v đánh giá tình hình phân bổ vốn và kế hoạch triển khai vốn đầu tư công của UBND huyện Tân Hồng
12 902/UBND-KT 07/10/2021 V/v đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
13 388/UBND-ĐTXD 07/10/2021 V/v ứng trước vốn để thực hiện các dự án: Bệnh viện dã chiến huyện Hồng Ngự, Bệnh viện dã chiến huyện Tân Hồng và Trường THPT Kiến Văn
14 1509/VPUBND-THVX 07/10/2021 Về quy định thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
15 534/UBND-TCD-NC 07/10/2021 Về việc hỗ trợ công dân về Thành phố Hồ Chí Minh
16 1513/VPUBND-THVX 07/10/2021 Về đánh giá việc thực hiện các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
17 1500/VPUBND-THVX 07/10/2021 Về đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
18 1382/PB-VPUBND 06/10/2021 Phiếu báo
19 1520/QĐ-UBND.HC 06/10/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khẩn cấp Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh
20 1515/QĐ-UBND-HC 06/10/2021 Quyết định phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 3 năm 2021, ngừng thực hiện 02 Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021