Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 637/VPUBND-THVX 12/05/2021 Về gia hạn thời gian trình dự thảo Báo cáo đánh giá thực trạng và dự kiến mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp
2 120/TB-VPUBND 11/05/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Sao Mai về kiến nghị một số nội dung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 121/TB-VPUBND 11/05/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi họp thông qua Kế hoạch cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
4 535/QĐ-BCĐ389 11/05/2021 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp
5 531/QÐ-UBND-HC 11/05/2021 Quyết định bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 566/QĐ-UBND-HC ngày 02/6/2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề nông nghiệp theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (lần 4) định bổ sung
6 534/QĐ-UBND.HC 11/05/2021 Quyết định phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2021
7 530/QĐ-UBND-HC 11/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh
8 532/QĐ-UBND-HC 11/05/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
9 533/QĐ-UBND.HC 11/05/2021 Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập Đề án đề nghị công nhận khu Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng đạt tiêu chí đô thị loại V
10 78/QĐ-BCĐ389 11/05/2021 Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Đồng Tháp
11 97/QĐ-UBND-NĐ 11/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trường Mầm non Mỹ Thọ B, tọa lạc xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
12 100/QĐ-UBND-NĐ 11/05/2021 Quyết định về việc giao đất cho Chùa Liên Hoa để thực hiện công trình xây dựng Chùa Liên Hoa, toạ lạc xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
13 98/QĐ-UBND-NĐ 11/05/2021 Quyết định về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cao Lãnh để xây dựng công trình Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2, tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh
14 99/QĐ-UBND-NĐ 11/05/2021 Quyết định về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia I.D.I, giao lại cho Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò để bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền
15 420/VPUBND-ĐTXD 11/05/2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
16 862/VPUBND-KT 11/05/2021 V/v bố trí quỹ đất triển khai dự án Trạm nhân giống vật nuôi CLC ĐBSCL
17 133/UBND-ĐTXD 11/05/2021 V/v bồi thường chi phí di chuyển lưới điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng tại tỉnh Đồng Tháp
18 416/VPUBND-ĐTXD 11/05/2021 V/v chuyển vùng nước khu vực cửa khẩu trên sông Tiền
19 311/UBND-KT 11/05/2021 V/v chấn chỉnh công tác quản lý chăn nuôi gia súc trên địa bàn Tỉnh
20 131/UBND-ĐTXD 11/05/2021 V/v chủ trương lập quy hoạch chung khu vực đô thị Lấp Vò