Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1645/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ
2 1644/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v tăng cường chỉ đạo phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
3 854/VPUBND-ĐTXD 29/07/2021 V/v tạo thuận lợi giao thông trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
4 1128/VPUBND-THVX 29/07/2021 V/v Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020
5 1638/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
6 1638/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 228/2016/TT-BTC
7 1634/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v xin được gia hạn trả nợ gốc vốn vay và giảm lãi vay tại Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Tháp
8 1650/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v điều chuyển Khu ký túc xá sinh viên phường 6
9 1649/VPUBND-KT 29/07/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh
10 220/TB-TBTTTT 29/07/2021 Về đầu mối tiếp nhận thông tin và xử lý của các Tiểu ban giúp việc thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh
11 180/BC-UBND 28/07/2021 Báo cáo kết quả điều tra Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 179/BC-UBND 28/07/2021 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành Chƣơng trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa X về một số chủ trƣơng, chính sách lớn để phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
13 231/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14 230/KH-UBND 28/07/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thi Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp năm 2021
15 219/TB-VPUBND 28/07/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27/7/2021
16 1031/QÐ-UBND.HC 28/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cổng dịch vụ công và điều hành tác nghiệp nội bộ tỉnh Đồng Tháp
17 1034/QĐ-UBND-HC 28/07/2021 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Thông tin và Truyền thông
18 1032/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đ́i với dự án nạo vét khu vực neo đậu t̀u thuyền cửa khẩu qúc t́ Thường Phước thuộc xã Thường Phước 1, huyện H̀ng Ngự
19 1033/QĐ-UBND 28/07/2021 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát trên sông Tiền đoạn từ huyện Hồng Ngự đến huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
20 1029/QĐ-UBND-HC 28/07/2021 Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Lai Vung