VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 450/UBND-THVX 31/08/2022 V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023
2 1407/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v tổ chức Giải Marathon Đất Sen hồng năm 2022
3 1416/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v tổng kết và trao giải Cuộc thi viết Nghĩa tình miền Tây
4 354/UBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v vắng mặt phiên toà xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính của Công ty CP sản xuất kinh doanh An Điền
5 356/UBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v vắng mặt phiên toà xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính của ông Lê Văn Giàu
6 355/UBND-TCD-NC 31/08/2022 V/v vắng mặt phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện hành chính của ông Lê Bá Mạnh
7 2699/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh (lần 3)
8 2687/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v điều chuyển cơ sở nhà, đất của ngành thuế không còn nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý, sử dụng
9 908/UBND-KT 31/08/2022 V/v điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 11/8/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phát triển ngành hàng vịt tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025
10 320/UBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng công trình cầu Mỹ Hoà thuộc dự án xây dựng tuyến ĐT.857 (đoạn QL30 - ĐT.845)
11 945/VPUBND-ĐTXD 31/08/2022 V/v điều chỉnh Quyết định số 33/2016/QĐUBND ban hành quy định về quản lý, vận hành và sử dụng nhà ở công vụ Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh
12 1415/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v đẩy mạnh sử dụng các phần mềm và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
13 453/UBND-THVX 31/08/2022 V/v đề nghị phê duyệt Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đồng Tháp lớp 1, 2 và 3
14 107/TTr-HĐ 31/08/2022 V/v đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” , “Thầy thuốc Ưu tú”
15 154/VPUBND-HCQT 31/08/2022 V/v đề xuất công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị giá, kệ sắt cho Kho lưu trữ thuộc dự án Kho lưu trữ, nhà xe, nhà Đội Cảnh vệ thuộc Văn phòng UBND Tỉnh.
16 915/UBND-KT 31/08/2022 V/v đề xuất hỗ trợ nguồn vốn Trung ương để thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp
17 2693/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v đề xuất tham gia Hội nghị kết nối thương mại điện tử Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL năm 2022
18 2692/VPUBND-KT 31/08/2022 V/v đề xuất đầu tư dự án tại cồn Long Khánh, huyện Hồng Ngự của Công ty CP Mekong Smart City
19 1409/VPUBND-THVX 31/08/2022 V/v ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 911/UBND-KT 31/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh thông báo và thu hồi đất