Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1099/UBND-KT 24/11/2021 V/v báo cáo tự kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2 1100/UBND-KT 24/11/2021 V/v bổ sung có mục tiêu cho huyện, thành phố thực hiện chuyển đổi chi trả lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
3 692/UBND-THVX 24/11/2021 V/v bổ sung nguồn vốn vay giải quyết việc làm năm 2021
4 2979/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v chuẩn bị nội dung, tài liệu tham dự đối thoại chính sách cấp cao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 2972/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v chuẩn bị tổ chức hội nghị với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch điện VIII
6 1096/UBND-KT 24/11/2021 V/v chủ trương tham gia Hội nghị Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2021
7 1098/UBND-KT 24/11/2021 V/v Cty TNHH TMDV NHỌN đề nghị cho bổ sung lao động từ tỉnh An Giang để phục vụ sản xuất
8 2969/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh
9 1400/VPUBND-ĐTXD 24/11/2021 V/v dự án Chống biến đổi khí hậu hồ trữ nước ngọt Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp
10 2978/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ
11 451/UBND-ĐTXD 24/11/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 04, công trình Sửa chữa cơ sở y tế năm 2019, thuộc các Trung tâm Y tế: Huyện Thanh Bình, huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông và thành phố Hồng Ngự
12 452/UBND-ĐTXD 24/11/2021 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Số 05, công trình Sửa chữa cơ sở y tế năm 2019: Bệnh viện Phổi; Bệnh viện Tâm Thần; Văn phòng Sở Y tế và cơ sở y tế thuộc các Trung tâm Y tế: huyện Lấp Vò, huyện Lai Vung, huyện Châu Thành, thành phố Sa Đéc
13 1398/VPUBND-ĐTXD 24/11/2021 V/v giao Sở Xây dựng tham dự Hội nghị trực tuyến đối thoại doanh nghiệp Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi nền kinh tế
14 693/UBND-THVX 24/11/2021 V/v góp ý dự thảo Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19
15 1835/VPUBND-THVX 24/11/2021 V/v góp ý dự thảo Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2022
16 2974/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
17 2971/VPUBND-KT 24/11/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm chuyên ngành Công Thương
18 690/UBND-THVX 24/11/2021 V/v gửi Tham luận tại Hội thảo Du lịch năm 2021
19 691/UBND-THVX 24/11/2021 V/v hiệp y khen thưởng
20 1103/UBND-KT 24/11/2021 V/v kết quả thương thảo hợp đồng gói thầu mua quả lọc hấp phụ Cytokin HA330 điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc