Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 184/QĐ-UBND-NĐ 06/07/2021 V/v điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 262/QĐ-UBND-NĐ ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2 720/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v điều chỉnh địa điểm đầu tư tổ hợp thể thao cấp xã
3 910/VPUBND-TCD-NC 06/07/2021 V/v đánh giá chất lượng kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đối với Người quản lý Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh
4 1373/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v đánh giá Người đại diện phần vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh
5 715/VPUBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn thuỷ lợi phí và vốn hỗ trợ đất trồng lúa Nghị định 35 trong 6 tháng đầu năm 2021
6 1390/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v đính chính Thông tư số 38/2021/TT-BTC
7 256/UBND-ĐTXD 06/07/2021 V/v đăng ký làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, chính sách tại địa phương
8 1382/VPUBND-KT 06/07/2021 V/v đề cử doanh nghiệp tham gia xét và tôn vinh Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2021
9 34/TTr-UBND 06/07/2021 V/v đề nghị khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
10 33/TTr-UBND 06/07/2021 V/v đề nghị khen thưởng thành tích có quá trình cống hiến
11 32/TTr-UBND 06/07/2021 V/v đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
12 30/TTr-UBND 06/07/2021 V/v đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
13 31/TTr-UBND 06/07/2021 V/v đề tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
14 322/UBND-THVX 06/07/2021 Về chủ trương đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2021
15 87/VPUBND-HCQT 06/07/2021 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân Tỉnh giao tháng 6 năm 2021
16 858/QĐ-UBND-HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa láng nhựa mặt đường ĐT.855
17 859/QĐ-UBND-HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Xử lý trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4.5 kg/m2 (cầu Tân Thành B - Long Sơn Ngọc)
18 856/QÐ-UBND.HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
19 854/QĐ-UBND-HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi, thủy sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gold Biofeed
20 853/QĐ-UBND.HC 05/07/2021 Quyết định phê duyệt danh mục các Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 2 năm 2021