Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 899/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v giải quyết khiếu nại của ông Ngô Trợ và bà Lê Thị Nứa
2 907/VPUBND-TCD-NC 05/07/2021 V/v góp ý dự thảo các Thông tư về nghiệp vụ công tác thanh tra
3 1363/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v hỗ trợ mua máy rửa khoai lang
4 987/VPUBND-THVX 05/07/2021 V/v hỗ trợ tiêm phòng COVID-19
5 1359/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v phân bổ, sử dụng vốn cho công tác bảo vệ và phát triển rừng
6 499/UBND-KT 05/07/2021 V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười, qua địa bàn huyện Tam Nông
7 1357/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v tham gia Dự án Ứng dụng AI/IoT trong quản lý môi trường tại Vườn Quốc gia Tràm Chim
8 250/UBND-ĐTXD 05/07/2021 V/v thống nhất Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa vào khai thác
9 1364/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v thời hạn thực hiện báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
10 988/VPUBND-THVX 05/07/2021 V/v thực hiện Công văn số 4340/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ
11 251/UBND-ĐTXD 05/07/2021 V/v thực hiện gói thầu Kiểm toán dự án hoàn thành thuộc dự án Nâng cấp đường ĐT848 đoạn từ vòng xoay Khu công nghiệp C đến nút giao ĐT849
12 85/VPUBND-KSTTHC 05/07/2021 V/v triển khai dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng
13 1362/VPUBND-KT 05/07/2021 V/v triển khai Thông tư số 50/2021/TT-BTC
14 990/VPUBND-THVX 05/07/2021 V/v điều chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND Tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn huyện Hồng Ngự và huyện Tháp Mười
15 312/UBND-THVX 04/07/2021 V/v chấp thuận danh sách cách ly tại nơi cư trú
16 311/UBND-THVX 04/07/2021 V/v tạo điều kiện lưu thông để lắp đặt hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2
17 314/CV-BCĐ 04/07/2021 V/v điều chỉnh phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Kế hoạch số 166/KH-BCĐ ngày 25/5/2021
18 309/UBND-THVX 03/07/2021 V/v đề nghị hỗ trợ nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19
19 203/KH-UBND 02/07/2021 Kế hoạch tiếp tục hỗ trợ các điểm thư viện có tiếp nhận Dự án BMGF-VN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2023
20 845/QÐ-UBND.HC 02/07/2021 Phê duyệt điều chỉnh dự án Trung tâm Hành chính công và Khối trụ sở các đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp