Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 116/VPUBND-ĐTXD 02/03/2020 V/v giới thiệu điểm đầu tư Toà nhà điều hành Viễn thông MobiFone
2 406/VPUBND-KT 02/03/2020 V/v góp ý Danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 304/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025)
4 211/VPUBND-TCD-NC 02/03/2020 V/v góp ý dự thảo danh mục bí mật nhà nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
5 312/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho HSSV sư phạm
6 313/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong CSGDMN và CSGDPT công lập
7 398/VPUBND-KT 02/03/2020 V/v góp ý dự thảo Đề án Phát triển kinh tế ban đêm
8 318/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2020
9 311/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
10 22/TB-VPUBND 02/03/2020 V/v kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng về vị trí xây dựng và phương án thiết kế kiến trúc Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh
11 107/UBND-KT 02/03/2020 V/v mua sắm thiết bị chế áp tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ
12 107/UBND-KT 02/03/2020 V/v mua sắm thiết bị chế áp tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ
13 202/QĐ-UBND-HC 02/03/2020 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Y tế huyện Tam Nông
14 203/QÐ-UBND-HC 02/03/2020 V/v phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa tỉnh Đồng Tháp
15 319/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v phúc đáp Tờ trình số 44/TTr-CTĐ-PT của Hội Chữ thập đỏ Tỉnh
16 201/QĐ-UBND-HC 02/03/2020 V/v thanh lý tài sản công của Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh
17 309/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v thực hiện các kiến nghị tại Báo cáo số 9/BC-BTTTT ngày 28/02/2020 của Bộ TTTT
18 101/UBND-TCD-NC 02/03/2020 V/v thực hiện kết quả kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài
19 308/VPUBND-THVX 02/03/2020 V/v thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia
20 405/VPUBND-KT 02/03/2020 V/v thực hiện Quyết định số 672/QĐ-BCT ngày 27/02/2020 của Bộ Công Thương