Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 924/VPUBND-TCD-NC 07/07/2021 V/v gửi hồ sơ khen thưởng Tổng kết Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân
2 996/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v gửi thông báo nghiệp vụ số 6 về tổng điều tra kinh tế năm 2021
3 262/UBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v hoàn thiện phác thảo Tượng và phương án thiết kế tổng mặt bằng Khu tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy
4 1395/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v khó khăn về kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu y tế dân số giai đoạn 2021-2023
5 87/VPUBND-KSTTHC 07/07/2021 V/v khảo sát đánh giá sự hài lòng đối với việc giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp
6 739/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trang bị bổ sung mới thiết bị chuyên môn cho 08 Trung tâm Y tế có giường bệnh của tỉnh Đồng Tháp
7 327/UBND-THVX 07/07/2021 V/v kinh phí thưởng kèm theo danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”
8 1007/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công tác thanh tra/kiểm tra chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
9 35/TTr-UBND 07/07/2021 V/v kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2020 - 2021
10 36/TTr-UBND 07/07/2021 V/v kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức thu học phí đối với các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021
11 725/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v lấy ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân Tỉnh về Quy định quản lý, sử dụng chung cột treo cáp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 1400/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động với BSA
13 511/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế tiêu hao để phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2
14 515/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hệ thống máy chủ cho 02 đơn vị thuộc Sở Y tế
15 510/UBND-KT 07/07/2021 V/v mua sắm hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở y tế
16 997/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v mời tham gia Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lấp Vò
17 998/VPUBND-THVX 07/07/2021 V/v mời tham gia Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh
18 514/UBND-KT 07/07/2021 V/v phân khai kế hoạch vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2021 (đợt 02)
19 736/VPUBND-ĐTXD 07/07/2021 V/v phối hợp cập nhật thông tin vào Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp
20 1396/VPUBND-KT 07/07/2021 V/v rà soát tham mưu chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách khi chuyển công an xã thành tổ chức chính quy