Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 750/UBND-TCD-NC 26/10/2021 V/v hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nguyễn Duy Thanh rời khỏi Thành phố Cần Thơ di chuyển đến tỉnh Đồng Tháp để rước nhập học
2 746/UBND-TCD-NC 26/10/2021 V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho 21 công dân quận Ô Môn di chuyển ra khỏi Thành phố Cần Thơ
3 2648/VPUBND-KT 26/10/2021 V/v không cho thuê đất ngắn hạn tại cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và cửa khẩu quốc tế Thường Phước
4 2651/VPUBND-KT 26/10/2021 V/v kinh phí xét nghiệm Covid-19 cho người chạy thận nhân tạo
5 2654/VPUBND-KT 26/10/2021 V/v kết quả Diễn đàn quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021
6 1663/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7 1661/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v nâng cao hiệu của công tác TĐKT và xét duyệt sáng kiến trong ngành GDĐT
8 1659/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v phối hợp chuẩn bị nội dung họp UBND Tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2021
9 1289/VPUBND-ĐTXD 26/10/2021 V/v rà soát nhu cầu sử dụng cát san lấp
10 1660/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v rà soát thủ tục và bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
11 1666/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v rà soát, bổ sung nội dung giải trình kết quả thực hiện và cơ sở thiết lập chỉ tiêu kinh tế - xã hội
12 982/UBND-KT 26/10/2021 V/v tham mưu hỗ trợ vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Tỉnh giai đoạn 2021-2025
13 193/QĐ-UBND-TL 26/10/2021 V/v thành lập Tổ giúp việc xây dựng ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2025
14 1282/VPUBND-ĐTXD 26/10/2021 V/v thông báo quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản
15 1468/VPUBND-TCD-NC 26/10/2021 V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế
16 1285/VPUBND-ĐTXD 26/10/2021 V/v thực hiện đăng tải thông tin hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử
17 1658/VPUBND-THVX 26/10/2021 V/v tiếp tục rà soát, đề xuất UBND Tỉnh các nội dung đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ
18 2653/VPUBND-KT 26/10/2021 V/v triển khai thực hiện Thông báo của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Cuộc họp Đánh giá thực trạng chăn nuôi, tiêu thụ thịt heo và giải pháp tăng cường quản lý, bình ổn thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và tiêu dùng, ổn định sản xuất
19 417/UBND-ĐTXD 26/10/2021 V/v tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên được phép vào tỉnh Đồng Tháp để phục vụ hoạt động sản xuất cho Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
20 2656/VPUBND-KT 26/10/2021 V/v tổ chức Hội chợ OCOP năm 2021 tại Đồng Tháp