VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 903/UBND-KT 31/08/2022 V/v ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thông báo và thu hồi đất
2 1411/VPUBND-THVX 31/08/2022 Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023
3 1412/VPUBND-THVX 31/08/2022 Về tiếp nhận dự án “Giảng dạy Tiếng Anh và Tin học cho học sinh của trường Tiểu học Long Khánh A3, huyện Hồng Ngự”
4 1418/VPUBND-THVX 31/08/2022 Về việc gia hạn thời gian trình dự thảo Quy chế đào tạo sau đại học ở nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức
5 214/BC-UBND 30/08/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 982/GPMT-UBND 30/08/2022 Giấy phép môi trường
7 304/KH-UBND 30/08/2022 Kế hoạch tham gia chuỗi hoạt động Năm Du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022
8 979/QĐ-UBND.HC 30/08/2022 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh Phú Đức (Đoạn từ kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng đến ranh Tam Nông)
9 983/QÐ-UBND.HC 30/08/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo phòng khách cũ để bố trí nơi làm việc, hội trường của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
10 980/QĐ-UBND.HC 30/08/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Lập Kế hoạch phát triển ngành hoa kiểng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025
11 343/TB-VPUBND 30/08/2022 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi họp làm việc với Vườn Quốc gia Tràm Chim
12 344/TB-VPUBND 30/08/2022 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại buổi họp nghe Báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa Bãi rác Tân Phú, huyện Thanh Bình
13 213/BC-UBND 30/08/2022 Tình hình phê duyệt, kết quả triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
14 902/UBND-KT 30/08/2022 V/v báo cáo kết quả chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
15 1177/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác thi hành án dân sự
16 2663/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v chuẩn bị Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
17 1171/VPUBND-TCD-NC 30/08/2022 V/v cung cấp tài liệu, chứng cứ vụ kiện quyết định hành chính của ông Nguyễn Văn Trí
18 2652/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
19 2661/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v cắt giảm khối lượng GPMB ra khỏi dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu (giai đoạn 2)
20 2665/VPUBND-KT 30/08/2022 V/v gia hạn tham mưu triển khai thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025