Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1009/VPUBND-TCD-NC 22/07/2021 V/v tổ chức triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN năm 2020
2 1555/VPUBND-KT 22/07/2021 V/v xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC
3 587/UBND-KT 22/07/2021 V/v xin ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao
4 207/TB-VPUBND 21/07/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20/7/2021
5 208/TB-VPUBND 21/07/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về tình hình hoạt động của Vườn Quốc gia Tràm Chim trong 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
6 984/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi gà công nghiệp kết hợp với sản xuất điện năng lượng mặt trời tại huyện Cao Lãnh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dương Phan đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND-HC ngày 18/12/2020, với nội dung điều chỉnh như sau
7 982/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa, bổ sung trạm dừng, nhà chờ xe buýt tuyến hiện hữu số 662
8 983/QĐ-UBND.HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân cư tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
9 985/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa láng nhựa mặt đường ĐT.851
10 987/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa láng nhựa mặt đường ĐT.855
11 986/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường vào cầu các cầu: Cao Mên, Ông Hộ, Tân Dương, Xẻo Tre, Xẻo Quạ, Tám Bang và khe co dãn các cầu: Ông Hộ, Xẻo Tre, Vàm Đinh, trên tuyến ĐT.852
12 988/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý trồi lún và tưới nhựa 3 lớp 4,5kg/m2 (cầu Tân Thành B - Long Sơn Ngọc)
13 978/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Khoa học và Công nghệ
14 980/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc
15 981/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xử lý sự cố ô nhiễm môi trường nước thải tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh
16 979/QĐ-UBND-HC 21/07/2021 Quyết định thu hồi và giao cơ sở nhà, đất cho Sở Tài chính tổ chức bán đấu giá
17 977/QĐ-UBND.HC 21/07/2021 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 3)
18 194/QĐ-UBND-NĐ 21/07/2021 Quyết định về việc thu hồi một phần diện tích đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất (trước đây là Trung tâm Phát triển quỹ nhà đất tỉnh Đồng Tháp), giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh để giao đất theo thẩm quyền
19 119/QĐ-UBND-TL 21/07/2021 Quyết định về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Thành trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
20 121/QĐ-BCĐ 21/07/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ theo dõi, quản lý, điều phối vắc xin phòng COVID-19