Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1422/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v tổ chức giao lưu Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia năm 2020
2 844/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, tổ chức thanh tra cấp giấy phép sai quy định
3 842/VPUBND-ĐTXD 20/10/2020 V/v xây dựng Hệ thống thông tin quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp
4 1421/VPUBND-THVX 20/10/2020 V/v điều chỉnh hoạt động “Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc sản, quà tặng lưu niệm, sản phẩm OCOP của các địa phương”
5 2459/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
6 846/UBND-KT 20/10/2020 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu điện năng lượng tái tạo của tỉnh Đồng Tháp vào Quy hoạch điện VIII
7 2448/VPUBND-KT 20/10/2020 V/v đầu tư Nhà máy xử lý rác thải và tư vấn, chuyển giao công nghệ lò đốt rác thải của Công ty CP Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam
8 241/KH-UBND 19/10/2020 Phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9 1625/QĐ-UBND-HC 19/10/2020 Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đường gom ĐT846 thuộc Gói thầu số 06 của dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
10 256/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của các bà Thái Thùy Như Ý, ông Thái Hoàng Nhân, ông Thái Hoàng Tam, (lần 2)
11 257/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Đăng Hậu (lần 2)
12 255/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hải (lần 2)
13 254/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hồng (lần 2)
14 252/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tâm (lần 2)
15 259/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Tuấn (lần 2)
16 258/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại củabà Trương Thị Loan (lần 2)
17 261/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
18 260/QĐ-UBND-NĐ 19/10/2020 Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
19 2442/VPUBND-KT 19/10/2020 V/v ban hành Kế hoạch Hỗ trợ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
20 1414/VPUBND-THVX 19/10/2020 V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND Tỉnh khóa IX