Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1276/VPUBND-THVX 26/08/2021 Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch COVID-19
2 1270/QĐ-UBND-HC 26/08/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3 257/KH-UBND 25/08/2021 Kế hoạch V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh
4 266/TB-VPUBND 25/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội
5 266/TB-VPUBND 25/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội
6 1251/QĐ-UBND.HC 25/08/2021 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về biển báo, phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
7 1256/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cao Lãnh (đợt 01 năm 2021)
8 1257/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (đợt 04 năm 2021)
9 1255/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự (đợt 01 năm 2021)
10 1262/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc (đợt 05 năm 2021)
11 1253/QĐ-UBND.HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Dương Hòa - Long Thắng (đoạn từ kênh Cái Mít đến ranh Sa Đéc)
12 1252/QĐ-UBND.HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh Tứ Thường 1, 2 (đoạn 1 từ sông Tiền đến sông Sở Thượng và đoạn từ sông Tiền đến kênh Tứ Thường 1)
13 1263/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Phà Đồng Tháp
14 1254/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất phục vụ xét nghiệm điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười
15 1250/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý ô nhiễm môi trường và đóng cửa bãi rác Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
16 224/QĐ-UBND-NĐ 25/08/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Hòa Định, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung
17 289/QĐ-UBND-KT 25/08/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp năm 2021
18 1260/QĐ-TTTVPT 25/08/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
19 225/QĐ-UBND-TCCB 25/08/2021 Quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch Chuyên viên chính và xếp lương đối với ông Trương Vĩnh Thiện
20 1249/QĐ-UBND-HC 25/08/2021 Quyết định về việc cử thí sinh tham gia đào tạo trình độ đại học hệ chính qui theo hình thức đặt hàng tại Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021