Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 448/UBND-THVX 25/08/2021 V/v tiếp tục xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia
2 117/VPUBND-KSTTHC 25/08/2021 V/v triển khai Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 1970/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v triển khai Thông tư số 69/2021/TT-BTC
4 450/UBND-TCD-NC 25/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
5 944/VPUBND-ĐTXD 25/08/2021 V/v xin ý kiến dự thảo báo cáo BCSĐ UBND tỉnh về dự án đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
6 1191/VPUBND-TCD-NC 25/08/2021 V/v đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế
7 1968/VPUBND-KT 25/08/2021 V/v đề xuất chuyển đổi chủ đầu tư dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
8 449/UBND-TCD-NC 25/08/2021 Về vệc thông báo kết quả giải quyết đơn thư của công dân
9 263/TB-VPUBND 24/08/2021 Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 23/8/2021
10 1247/QĐ-UBND-HC 24/08/2021 Quyết định điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc
11 1956/VPUBND-KT 24/08/2021 V/v báo cáo tình hình tuân thủ quy định của các cơ sở, cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương
12 1958/VPUBND-KT 24/08/2021 V/v báo cáo về khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính, chế độ kế toán của Quỹ phòng, chống thiên tai
13 218/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với bà Nguyễn Thị Diễm Hương
14 221/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với bà Nguyễn Thị Ngần
15 223/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ
16 217/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp
17 220/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với bà Nguyễn Thị Thuý Hoa
18 219/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với ông Cao Chí Tâm
19 222/QĐ-UBND-TCCB 24/08/2021 V/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đối với ông Ngô Trường Tùng
20 939/VPUBND-ĐTXD 24/08/2021 V/v bổ sung hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến