Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1234/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 Quyết định phê duyệt kinh phí và danh sách các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (đợt 02 năm 2021)
2 211/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 Quyết định về việc miễn nhiệm Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024
3 257/TB-VPUBND 20/08/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 19/8/2021
4 1915/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v báo cáo các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
5 1932/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v báo cáo kết quả giám sát môi trường nước nuôi tôm thẻ chân trắng tại xã Phú Thành B, huyện Tam Nông
6 1253/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em và nhiệm vụ liên quan đến trẻ em từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2021 và ước thực hiện năm 2021
7 1167/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy và công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên
8 214/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 V/v bổ nhiệm Kiểm soát viên Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
9 213/QĐ-UBND-TCCB 20/08/2021 V/v bổ nhiệm Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2019 – 2024
10 928/VPUBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v Bộ Công Thương thỏa thuận thỏa thuận Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11 927/VPUBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v chuẩn bị thông tin dự án đường bộ cao tốc An Hữu - Cao Lãnh
12 1171/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v cung cấp chứng cứ vụ kiện hành chính của ông Trương Vĩnh Khoa (bổ sung)
13 1172/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v cung cấp chứng cứ vụ kiện hành chính của ông Võ Hoàng Tuấn (bổ sung)
14 694/UBND-KT 20/08/2021 V/v cung cấp hồ sơ quyết toán chính sách an sinh xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 1231/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16 1231/QĐ-UBND-HC 20/08/2021 V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 1926/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh
18 1927/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v Dự Đại hội Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia
19 333/UBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu số 29 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
20 1174/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v gia hạn thời gian trình nội dung giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung (lần 1)