Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1917/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp đường ĐT 841 và xây dựng mới cầu Sở Thượng 2
2 1166/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v giải quyết đơn khiếu nại của bà Chung Thị Liễu
3 1244/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v góp ý báo cáo sơ kết và nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác với UBND thành phố Cần Thơ
4 332/UBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
5 1168/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
6 1250/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản
7 1250/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v góp ý dự thảo văn bản
8 926/VPUBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v hoạt động vận tải trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
9 1169/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với dân quân thường trực
10 43/UBND-KSTTHC 20/08/2021 V/v hạn chế tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính không đủ hoặc chưa đủ điều kiện giải quyết thuộc lĩnh vực xây dựng
11 1925/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v hỗ trợ kinh phí cải tạo Trường học thành Cơ sở cách ly Covid-19 tạm
12 1919/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v hỗ trợ vận chuyển nông sản cho nông dân
13 1173/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v không tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020
14 695/UBND-KT 20/08/2021 V/v kinh phí dự án xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 696/UBND-KT 20/08/2021 V/v kinh phí theo dõi, giám sát, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường và mua sắm, thiết bị xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19
16 697/UBND-KT 20/08/2021 V/v kế hoạch chi hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh năm 2022 từ nguồn thu xổ số kiến thiết
17 1921/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v lắp đặt trạm oxy lỏng tại Bệnh viện Phổi
18 1914/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v quyết toán Hợp đồng giải phóng mặt bằng dự án WB5
19 1930/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
20 1245/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v rà soát giáo viên các cấp học phổ thông; xây dựng phương án điều chuyển, sắp xếp giáo viên phù hợp