Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 444/UBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v tham gia Hội đồng quản lý điều hành mạng lưới y tế công cộng các Viện, Trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực hạ lưu sông Mê Kông
2 693/UBND-KT 20/08/2021 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19
3 1924/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND-TL ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
4 1248/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v thông tin kết quả kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X
5 1249/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v thực hiện báo cáo số 102/BC-BLĐTBXH ngày 13/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
6 925/VPUBND-ĐTXD 20/08/2021 V/v thực hiện Công văn số 5761/VPCP-CN ngày 19/08/2021 của Văn phòng Chính phủ
7 442/UBND-THVX 20/08/2021 V/v thực hiện Công điện số 1081/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8 1170/VPUBND-TCD-NC 20/08/2021 V/v thực hiện Kế hoạch số 2984/KH-BQP ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
9 1252/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v thực hiện Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 18/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ
10 1251/VPUBND-THVX 20/08/2021 V/v Thực hiện Quyết định số 811/QĐ-BHXH ngày 16/8/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
11 441/UBND-THVX 20/08/2021 V/v thực hiện quản lý và sử dụng kết quả xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn Tỉnh
12 1916/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
13 115/VPUBND-KSTTHC 20/08/2021 V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ DVC hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
14 1922/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v triển khai Quyết định số 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
15 1929/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2021/QH15
16 1918/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do HTX, tổ hợp tác sản xuất
17 44/UBND-KSTTHC 20/08/2021 V/v vận hành thử nghiệm quy trình điện tử đối với các thủ tục về đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư
18 1928/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa Phương Châu Sa Đéc tại TP.Sa Đéc của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Phương Châu
19 1923/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sản xuất giống cá tại huyện Lấp Vò của Công ty TNHH Thuỷ sản Mừng Liên
20 1920/VPUBND-KT 20/08/2021 V/v đề cương và dự toán chi tiết triển khai phần mềm quản lý nghiệp vụ Toà án nhân dân hai cấp