Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1226/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Văn phòng đăng ký đất đai
2 1216/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm y tế huyện Tân Hồng
3 1217/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất phục vụ pha chế môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19
4 1211/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt điều chỉnh đơn vị thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế nguy hại tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn Tỉnh
5 1208/QĐ-UBND-NĐ 19/08/2021 Quyết định phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Văn phòng kết hợp nhà văn hóa ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung
6 1205/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
7 1206/QĐ-UBND-HC 19/08/2021 Quyết định phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư
8 288/QĐ-UBND-KT 19/08/2021 Quyết định tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020
9 1214/QĐ-TTTVPT 19/08/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
10 1213/QĐ-TTTVPT 19/08/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
11 1212/QĐ-TTTVPT 19/08/2021 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm
12 154/QĐ-UBND-TL 19/08/2021 Quyết định về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Đồng Tháp
13 155/QĐ-UBND-TL 19/08/2021 Quyết định về việc thay đổi thành viên và điều chỉnh thông tin thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025
14 156/QĐ-BNC 19/08/2021 Quyết định về việc thành lập Tổ Giúp việc Ban Nghiên cứu tác động của dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp
15 256/TB-VPUBND 19/08/2021 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại cuộc họp về việc hoàn trả chi phí đầu tư Khu 2 thuộc Cụm công nghiệp Trường Xuân, huyện Tháp Mười
16 255/KH-UBND 19/08/2021 Tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
17 255/KH-UBND 19/08/2021 Tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 331/UBND-ĐTXD 19/08/2021 V/v bổ sung, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán gói thầu DT-CW-02, DT-CW-03 thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp)
19 437/UBND-THVX 19/08/2021 V/v chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025
20 1901/VPUBND-KT 19/08/2021 V/v cung cấp số tài khoản cho cơ quan thi hành án