Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 53/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v giải quyết vướng mắc liên quan Gói thầu số 22a
2 175/VPUBND-KT 18/01/2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050
3 99/VPUBND-TCD-NC 18/01/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
4 98/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v hoàn chỉnh thủ tục trình khen thưởng
5 100/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v hướng dẫn thích ứng linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh
6 52/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi, tại thành phố Cao Lãnh
7 49/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v hỗ trợ vốn đầu tư để thực hiện dự án Đường Nguyễn Minh Trí (giai đoạn 2)
8 95/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v khen thưởng
9 96/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v khen thưởng
10 45/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v khảo sát nội dung cần giải đáp trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
11 51/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v khảo sát, kiểm tra và đề xuất phương án giải quyết để phục hồi nguyên trạng cơ sở vật chất của công trình Nhà tập luyện các mô võ
12 99/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v kinh phí bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích LSVH tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
13 46/UBND-KT 18/01/2022 V/v kinh phí thăm chúc tết, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
14 174/VPUBND-KT 18/01/2022 V/v kiểm toán độc lập đối với các hạng mục còn lại của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp
15 97/VPUBND-THVX 18/01/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16 48/VPUBND-ĐTXD 18/01/2022 V/v Nghị quyết số 05/NQ- HĐĐPVĐBSCL ngày 13/01/2022 của Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long
17 93/VPUBND-TCD-NC 18/01/2022 V/v nắm, tham mưu thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về phê duyệt Kế hoạch hoạt động
18 94/VPUBND-TCD-NC 18/01/2022 V/v nắm, tham mưu thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về ban hành Quy chế hoạt động
19 05/UBND-KSTTHC 18/01/2022 V/v rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
20 176/VPUBND-KT 18/01/2022 V/v tham dự Hội thảo “Kiểm toán chuyên đề việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19”