Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Sinh ngày:

Quê quán:

Trình độ:

 • Phan Văn Thắng

  Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

  Phan Văn Thắng
 • Lê Quốc Phong

  Bí thư Tỉnh uỷ

  Lê Quốc Phong
 • Phạm Thiện Nghĩa

  Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

  Phạm Thiện Nghĩa
 • Lê Thành Công

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

  Lê Thành Công
 • Nguyễn Hữu Cương

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  Nguyễn Hữu Cương
 • Trần Văn Cường

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

  Trần Văn Cường
 • Đinh Văn Dũng

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện uỷ Lai Vung

  Đinh Văn Dũng
 • Nguyễn Văn Hiểu

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh

  Nguyễn Văn Hiểu
 • Lê Thị Kim Loan

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

  Lê Thị Kim Loan
 • Trần Trí Quang

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

  Trần Trí Quang
 • Nguyễn Văn Thi

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  Nguyễn Văn Thi
 • Huỳnh Minh Tuấn

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ Hồng Ngự

  Huỳnh Minh Tuấn
 • Nguyễn Thị Kim Tuyến

  Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

  Nguyễn Thị Kim Tuyến
 • Nguyễn Thị Thanh Bình

  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh

  Nguyễn Thị Thanh Bình
 • Đoàn Tấn Bửu

  Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

  Đoàn Tấn Bửu
 • Phạm Văn Chuẩn

  Bí thư Thành uỷ Sa Đéc

  Phạm Văn Chuẩn
 • Trương Hoà Châu

  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Trương Hoà Châu
 • Phạm Việt Công

  Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Phạm Việt Công
 • Võ Hoàng Cương

  Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

  Võ Hoàng Cương
 • Nguyễn Phước Dũng

  Hiệu trưởng Trường Chính trị

  Nguyễn Phước Dũng
 • Nguyễn Thuý Hà

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

  Nguyễn Thuý Hà
 • Nguyễn Thanh Hải

  Phó Giám đốc Công an tỉnh

  Nguyễn Thanh Hải
 • Nguyễn Thị Hiền

  Bí thư Huyện uỷ Thanh Bình

  Nguyễn Thị Hiền
 • Nguyễn Văn Hồng

  Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

  Nguyễn Văn Hồng
 • Phan Văn Hợp

  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

  Phan Văn Hợp
 • Phạm Việt Kiên

  Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ

  Phạm Việt Kiên
 • Dương Hồng Lạc

  Chánh Thanh tra tỉnh

  Dương Hồng Lạc
 • Kiều Thế Lâm

  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

  Kiều Thế Lâm
 • Trần Thanh Liêm

  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

  Trần Thanh Liêm
 • Lê Hà Luân

  Giám đốc Sở Xây dựng

  Lê Hà Luân
 • Lê Văn Luận

  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

  Lê Văn Luận
 • Nguyễn Tấn Lực

  Bí thư Huyện uỷ Châu Thành

  Nguyễn Tấn Lực
 • Nguyễn Văn Vũ Minh

  Bí thư Huyện uỷ Tháp Mười

  Nguyễn Văn Vũ Minh
 • Đinh Văn Năm

  Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng

  Đinh Văn Năm
 • Nguyễn Minh Ngọc

  Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

  Nguyễn Minh Ngọc
 • Trịnh Hoàng Phong

  Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

  Trịnh Hoàng Phong
 • Phan Hữu Phước

  Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

  Phan Hữu Phước
 • Trần Văn Sáu

  Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò

  Trần Văn Sáu
 • Huỳnh Thanh Sơn

  Bí thư Huyện uỷ Tam Nông

  Huỳnh Thanh Sơn
 • Trần Văn Tám

  Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ

  Trần Văn Tám
 • Nguyễn Phước Thiện

  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Nguyễn Phước Thiện
 • Huỳnh Thị Hoài Thu

  Bí thư Huyện uỷ Cao Lãnh

  Huỳnh Thị Hoài Thu
 • Nguyễn Lâm Thái Thuận

  Giám đốc Sở Y tế

  Nguyễn Lâm Thái Thuận
 • Huỳnh Minh Thức

  Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

  Huỳnh Minh Thức
 • Nguyễn Ngọc Thương

  Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Nguyễn Ngọc Thương
 • Phan Văn Thương

  Bí thư Thành uỷ Cao Lãnh

  Phan Văn Thương
 • Nguyễn Hùng Tráng

  Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự

  Nguyễn Hùng Tráng
 • Phạm Trung Tuấn

  Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

  Phạm Trung Tuấn
 • Nguyễn Văn Út

  Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

  Nguyễn Văn Út
 • Trần Hoàng Vũ

  Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

  Trần Hoàng Vũ
 • Cao Thanh Xuân

  Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

  Cao Thanh Xuân

Xuất bản thông tin

Cơ quan phát ngôn chính thống của UBND tỉnh Đồng Tháp

Liên hệ: Quảng cáo | Ban Biên tập | Cộng tác

Đường dây nóng: 0907.222.1210277.3853744