Thư điện tử

BAN AN TOÀN  GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Thiện Nghĩa

Trưởng ban

0913794734

phamnghiaub@gmail.com

2

Lê Hoàng Bảo

Phó Trưởng ban thường trực

0918054027

lhbao.sgtvt@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Văn Hiểu

Phó Trưởng ban

0939596363

nvhieu1964@gmail.com

VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Stt

Học và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Phước Thiện

Chánh văn phòng

0918055995

nguyenphuocthien041272@gmail.com

2

Phạm Văn Lam

Phó Chánh văn phòng

0939919924

lamconrong2010@gmail.com

3

Đinh Bá Việt

Phó Chánh văn phòng

0916944612

dinhbavietatgt@gmail.com

4

Nguyễn Tấn Hải

Chuyên viên

0901986636

tanhai1012@yahoo.com.vn

5

Nguyễn Thị Thúy Mỹ

Kế toán

0919663988

myatgtdt@gmail.com

6

Nguyễn Trần Đình Khương

Chuyên viên

0939433683

khuongatgtdt@gmail.com

7

Nguyễn Thế Việt Thắng

Chuyên viên

0935384038

nguyenthevietthang@gmail.com

8

Lê Hải Bằng

Tài xế

0942035959

lehaibang1973@gmail.com