Xuất bản thông tin

null Đồng chí Lê Hồng Phong - đảng viên cao tuổi có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Đồng chí Lê Hồng Phong - đảng viên cao tuổi có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Lê Hồng Phong, Chủ tịch Hội Khuyến học xã, cán bộ hưu trí, đảng viên cao tuổi  thuộc Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Phương Trà là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương, có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Hồng Phong đứng thứ 3 từ bên trái sang

Với gần 50 năm tuổi đảng, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, năm 2005 do tuổi đã cao, đồng chí Lê Hồng Phong có quyết định nghỉ hưu, về sinh hoạt đảng tại Đảng bộ xã Phương Trà. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, hiến kế cho Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, các ban, ngành, đoàn thể xã và tiên phong đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, đồng chí còn trực tiếp tham gia vận động thành lập, đồng thời là chủ nhiệm Hội quán nông dân; vận động thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; vận động hùn vốn cất nhà. Đặc biệt là chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương. Ngoài ra, đồng chí còn tích cực tuyên truyền thực hiện mô hình kinh tế tập thể tại ấp 4 xã Phương Trà với 24ha sản xuất lúa chất lượng cao và liên kết cùng công ty cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm. Đồng chí còn tổ chức x tổ hùn vốn tương trợ với 15 thành viên, góp 50 bao xi măng theo thời giá tương đương 4.500.000đ/ thành viên nhằm hỗ trợ các thành viên cất nhà an tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Trong hoạt động với Hội khuyến học xã, bản thân đồng chí Phong đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hình thành bếp ăn khuyến học với chi phí xây dựng khoảng 70 triệu đồng để phục vụ cho các em học sinh của xã Phương Trà, Ba Sao, Phương Thịnh, Gáo Giồng, Nhị Mỹ mỗi ngày phục vụ từ 70 - 90 em học sinh, góp phần đáng kể giúp các em an tâm đến trường.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Phong nhận thức sâu sắc rằng mình là một đảng viên nên tham gia công sức đóng góp vào sự phát triển của địa phương, nhất là tham gia xây dựng xã nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

HD