Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 12 năm 2022

Trong tháng 12 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết" của TS. Trần Thị Hợi, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Tuyên giáo, mục Theo gương Bác([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: Ngày Thế giới phòng chống AIDS (01/12); 55 năm chiến thắng trên sông Rạch Ruộng (04/12/1967 - 04/12/2022); 33 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022); Ngày Nhân quyền quốc tế (10/12); 76 năm Ngày thành lập tổ chức UNESCO (14/12/1946 - 14/12/2022); 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2022); 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2022); 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); Ngày Dân số Việt Nam (26/12); Lễ tưởng niệm 156 năm Ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và kỷ niệm 10 năm Khu di tích Gò Tháp được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt... Đặc biệt, các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền các hoạt động văn hoá văn nghệ, an ninh trật tự phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2023).

Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm ra đời tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2022). Tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" các cấp; Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề Tỉnh uỷ.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, trong đó tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 80/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuyên truyền, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022 do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, đường link: atgt.dangcongsan.vn (theo Công văn số 4142-CV/BTGTW ngày 28/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh([2]). Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh tay - chân - miệng và sốt xuất huyết, triển khai chiến dịch diệt lăng quăng theo Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai Chiến dịch "Diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết".

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Công văn số 716-CV/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền tình hình Nga - Ucraina và Công văn số 840-CV/BTGTU ngày 17/5/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về tình hình Nga - Ucraina: "Xung đột Nga - Ucraina: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra". 

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội TikTok…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả diễn đàn Bộ trưởng tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) - Đông Nam Á năm 2022 và một số tình hình thế giới thời gian gần đây...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.tuyengiao.vn/theo-guong-bac/kiem-soat-kheo-bao-nhieu-khuyet-diem-loi-ra-het-141891

([2]) Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động phòng, chống Covid-19; Công điện số: 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; Công văn số 3616-CV/BTGTW ngày 15/8/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 715-CV/TU ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và 4 và Công văn số: 343/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 và mũi 4.