Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

Phát huy vai trò các Hội đồng tư vấn tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội

Vừa qua, tại Hội trường Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh khóa IX năm 2022.

Đồng chí Lê Thành Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh cùng dự và chủ trì hội nghị. Ngoài ra, hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành Tỉnh, các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các thành viên các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh.

Trong năm 2022, với tinh thần trách nhiệm, các Hội đồng tư vấn chủ động, linh hoạt thực hiện nhiều nội dung hoạt động tư vấn, góp ý; tham gia tư vấn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và trực tiếp tham gia các đoàn giám sát nhiều nội dung để thực hiện chương trình giám sát, phản biện xã hội (theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị khoá XI); phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh thực hiện tốt chức năng góp ý, phản biện xã hội các dự thảo văn bản trước khi được ban hành; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phát động, nhất là các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; thường xuyên cập nhật nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, thể hiện chính kiến về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu thể hiện sự tâm huyết, cống hiến, tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn thời gian tới.

Trần Thắng