Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2023

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 3 năm 2023

Trong tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: "Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay" của Thiếu tá Hà Văn Nguyện, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, mục Đảng viên([1]).

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 117 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (01/3/1906 - 01/3/2023); 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023) và 1.983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 78 năm Ngày khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023), 111 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023);...

Công tác tuyên truyền cần nêu bật giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới nhận thức, tích cực trong lao động, sản xuất.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, chính sách của Tỉnh

Tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI; kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh các cấp; Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh", tuyên truyền giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, các tấm gương tiêu biểu.

Tuyên truyền Công văn số 935-CV/TU ngày 17/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, quán triệt thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 21/02/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Tuyên truyền Kế hoạch số: 61/KH-UBND ngày 22/02/2023 về triển khai thực hiện Kết luận số 480-KL/TU ngày 21/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp.

Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 (theo Kế hoạch số 96-KH/BTGTU ngày 20/02/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Tuyên truyền các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ: Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU ngày 20/02/2023 về tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2023; Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 20/02/2023 về công tác thông tin đối ngoại năm 2023; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 20/02/2023 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 232-KH/HNDT ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp trong Tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kế hoạch số: 80/KH-LĐLĐ ngày 08/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Tháp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 02/2023; nhiệm vụ, giải pháp tháng 3 và quý I/2023 của cả nước, của Tỉnh và địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cả nước và của Tỉnh. Khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, tay - chân - miệng và sốt xuất huyết...

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo bằng "việc nhẹ, lương cao"… Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống ma tuý, buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cảnh giác trước những trào lưu độc hại trên mạng xã hội…

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Singapore và Brunei Darussalam của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và một số vấn đề cần quan tâm về ứng dụng ChatGPT

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

([1]) https://www.xaydungdang.org.vn/dang-vien/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-tu-tuong-dao-duc-loi-song-cua-doi-ngu-can-bo-dang-vien-trong-giai-doan-hien-nay-18194.