Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Phước Thiện khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Trang chủ Tin tức

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Phước Thiện khảo sát Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nguyễn Phước Thiện và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan vừa tổ chức khảo sát thực tế tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) để triển khai thực hiện các nội dung về công tác quy hoạch trong thời gian tới.

Qua công tác khảo sát, đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh cho biết: "Với diện tích quy hoạch hơn 270 ha, Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đây là khu vực kinh tế cửa khẩu có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế biên giới và thu hút các nhà đầu tư ".

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh phối hợp huyện Tân Hồng xây dựng kế hoạch, đồng thời quy hoạch cụ thể để đầu tư phù hợp với khu kinh tế Cửa khẩu Quốc gia, nhằm phát triển kinh tế, gắn với đời sống dân cư, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với chợ mua bán trâu, bò và lò giết mổ gia súc tập trung, tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiện trạng để điều chỉnh quy hoạch phù hợp, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Kim Lệ