Xuất bản thông tin

null Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại thành phố Hồng Ngự

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại thành phố Hồng Ngự

Đoàn Thẩm tra Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Tỉnh do đồng chí Ngô Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối làm Trưởng Đoàn đến làm việc với xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự để thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dânThành phố và lãnh đạo các ban, ngành; đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã Tân Hội tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo đánh giá, sau khi địa phương thực hiện đạt các tiêu chí xã nông thôn mới, xã Tân Hội tiếp tục nỗ lực, duy trì và phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Nổi bật: Tình hình kinh tế - xã hội của xã Tân Hội có nhiều phát triển; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tăng năng suất, chất lượng; hệ thống thủy lợi kết hợp đê bao đảm bảo sản xuất nông nghiệp; điện, đường, trường, trạm tiếp tục được đầu tư, xây dựng khang trang; chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên... đặc biệt, là chủ trương của địa phương luôn nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực từ nhân dân.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn Thẩm tra của Tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện của địa phương, đồng thời, đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh công nhận xã Tân Hội đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Theo đó, Đoàn Thẩm tra yêu cầu địa phương nghiên cứu điều chỉnh, thống nhất về số liệu báo cáo để hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng; quan tâm thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đào tạo nghề để tăng thu nhập cho người dân; thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao một cách thiết thực, hiệu quả.

Đoàn Ti Vi