Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tin tức

Huyện Cao Lãnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn lịch sử

Ngày 17/3/2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống, biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn và ngành Huyện. Lớp bồi dưỡng cóhơn 70 đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; bí thư, phó bí thư phụtrách công tác đảng, cán bộ văn phòng - tuyên giáo Đảng uỷ xã, thị trấn tham dự.

Với thời gian 01 ngày, đồng chí Tạ Quang Trung, Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng, Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Chuyên đề “Quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình Lịch sử Đảng bộ địa phương và phương pháp biên soạn Lịch sử Đảng bộ, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ địa phương”; triển khai Hướng dẫn số 45-HD/BTGTU ngày 28/10/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về thực hiện quy trình nghiên cứu, biên soạn các công trình lịch sử theo “cơ chế đặt hàng” đề tài khoa học và công nghệ, sau đó thực hiện thảo luận.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các xã, thị trấn, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Huyện được tiếp thu, nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về phương pháp sưu tầm tư liệu, cách biên soạn, quy trình các bước chuẩn bị tổ chức hội thảo, hội nghị nghiệm thu về lịch sử truyền thống và biên niên sự kiện lịch sử, góp phần thực hiện tốt các công trình biên soạn lịch sử truyền thống, biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn và ngành Huyện trong thời gian tới.

Thu Hồng (Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh)