Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2020

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2020

Trong tháng 9 năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết “Câu chuyện thái độ” của tác giả Xích Lô, đăng trên Báo Đồng Tháp, mục Suy ngẫm.

http://www.baodongthap.vn/suy-ngam/cau-chuyen-thai-do-92554.aspx

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2020), 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2020), 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020), 43 năm Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2020), 75 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020), 61 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 502 (23/9/1959 - 23/9/2020) và Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2020); kỷ niệm 131 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019)... Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn và mang tính giáo dục.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2020; những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành.

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (theo Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 17/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ); những điểm mới quan trọng trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những kết quả tích cực của đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Tuyên truyền Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV.

Tuyên truyền Công văn số 1245-CV/TU ngày 19/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 (theo Công văn số 1086-CV/TU ngày 15/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020. Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)...

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của cả nước, Tỉnh. Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2020 của cả nước, của Tỉnh và địa phương; công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão, tình trạng đuối nước ở trẻ em nhất là vào mùa mưa lũ. Kế hoạch số: 197/KH-UBND ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020. 

Tuyên truyền công tác chuẩn bị năm học 2019 - 2020, nhất là việc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng năm học 2020 - 2021 vào sáng ngày 05/9/2020.

Tiếp tục phản ánh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền các Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, Đề án phát triển du lịch, Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương...

Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây; Tuyên bố của các nước ASEAN về việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ