Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2021

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 9 năm 2021

Trong tháng 9 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên nội dung bài viết: Khắc phục tình trạng ngại khó của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” [1] của tác giả TS. Trương Thị Bạch Yến, đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng, mục Nghị quyết và Cuộc sống.

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động kỷ niệm: 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2021); 91 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2021); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2021); 44 năm Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hiệp quốc (20/9/1977 - 20/9/2021); 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2021); 62 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn 502 (23/9/1959 - 23/9/2021); 62 năm Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (26/9/1959 - 26/9/2021); 111 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Các hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo tiết kiệm, an toàn, phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2021 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng năm 2045; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân Tỉnh: Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 394-CV/TU ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Công văn số 398-CV/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số: 233/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên truyền không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm; Công tác bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, nhà báo và Nhân dân tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025 (theo Kế hoạch số 36-KH/BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

Tiếp tục tuyên truyền các nội dung trọng tâm về bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, phòng chống tham nhũng, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

4. Tuyên truyền tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh

Kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8; nhiệm vụ, giải pháp tháng 9 năm 2021 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Kết quả thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển du lịch, Đề án Tạo dựng hình ảnh địa phương, Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp...

Tiếp tục tuyên truyền những giải pháp, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới[2]. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không hoang mang trước các diễn biến mới của dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không vượt biên trái phép; không tham gia các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; tích cực sử dụng các ứng dụng khai báo y tế NCOVI, Bluezone trong phòng, chống dịch bệnh và biện pháp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, phóng viên, hội viên, văn nghệ sĩ và Nhân dân tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật để tuyên truyền, động viên các lực lượng đang ngày đêm tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 (theo Công văn số 403-CV/BTGTU ngày 09/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua đặc biệt “Đồng Tháp - Đất Sen hồng đồng lòng chống dịch Covid-19” (theo Kế hoạch số: 260/KH-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh).

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quản lý và bảo mật thông tin trên internet, mạng xã hội (theo Công văn số 08-CV/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh).

Tuyên truyền công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2021 - 2022, nhất là việc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị đón học sinh vào năm học mới.

Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, gió lốc, mưa lũ, sạt lở đất; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

5. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 54.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp

 

[1] http://www.xaydungdang.org.vn/Home/nghiquyet/2021/15579/Khac-phuc-tinh-trang-ngai-kho-cua-can-bo-dang-vien-trong.aspx.

[2] Thông báo Kết luận số 706-TB/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; Quyết định số: 1248/QĐ-UBND-HC ngày 24/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số: 393/UBND-THVX ngày 03/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng; Kế hoạch số: 257/KH-UBND ngày 25/8/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; Công văn số 384-CV/BTGTU ngày 30/7/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.