Xuất bản thông tin

null Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022

Chi tiết bài viết Tài liệu sinh hoạt chi bộ

Định hướng tuyên truyền tháng 01 năm 2022

Trong tháng 01 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Sinh hoạt tư tưởng

Sinh hoạt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên toàn văn Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bài phát biểu được đăng trên Báo điện tử VTV News; đồng thời, được đăng trên Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Đồng Tháp (btg.dongthap.gov.vn), mục Tài liệu - Tài liệu sinh hoạt chi bộ.

=====> Link bài phát biểu:  https://vtv.vn/chinh-tri/toan-van-phat-bieu-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-hoi-nghi-doi-ngoai-toan-quoc-20211214191140054.htm

2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm

Tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chào mừng kỷ niệm: 43 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (07/01/1979 - 07/01/2022); 76 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (06/01/1946 - 06/01/2022); 72 năm Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2022); 49 năm Ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2022); 54 năm Ngày mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (30/01/1968 - 30/01/2022); 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng (28/01/1941 - 28/01/2022); kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đng chí Lê Hồng Phong (1902 - 2022), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam…

Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

3. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh

Tuyên truyền kết quả Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền các văn bản Chính phủ: Nghị định số: 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (Nghị định gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/01/2022); Quyết định số: 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số: 2203/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh” giai đoạn 1.

Tuyên truyền các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Công văn số 536-CV/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 09/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 20/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, các kết luận chuyên đề của Tỉnh uỷ. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của cả nước, của Tỉnh và địa phương. Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vắc-xin, Việt Nam đã tranh thủ được sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả của cộng đồng quốc tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021 (theo Công văn số 631-CV/BTGTU ngày 27/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

Tuyên truyền Kế hoạch số: 360/KH-UBND Ngày 21/12/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp tục tuyên truyền Thông báo kết luận số 811-TB/TU ngày 06/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh trong tình hình mới; Kế hoạch số: 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh”; Kế hoạch số 38-KH/BTGTU ngày 15/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Quyết định số: 1750/QĐ-UBND-HC của Uỷ ban nhân dân Tỉnh ngày 19/11/2021 Phê duyệt Phương án tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà, nơi cư trú, khu cách ly tập trung; Quyết định số: 1928/QĐ-UBND-HC ngày 20/12/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tuyên truyền Công văn số: 856/UBND-TCD-NC ngày 20/12/2021 Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hoạt động “tín dụng đen”. Tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong Nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, siết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App)... Vận động quần chúng nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; phê phán các hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, hành vi vi phạm pháp luật; phản ánh các hoạt động bảo vệ môi trường; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; công tác an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy...

4. Tuyên truyền tình hình thế giới và khu vực

Tuyên truyền kết quả chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây…

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp