ca

 

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của CBCS theo Quyết định số 7288/QĐ-BCA-X05 ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và Quyết định số 02/QĐ-CAT-PX05 ngày 26/3/2019 của Công an tỉnh:

Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng của CBCS Công an:

- Bộ Công an: 0693.242593

- Công an tỉnh Đồng Tháp: 02773.854324


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 27, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3852185 Email: congantinh@dongthap.gov.vn