Danh sách Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan nhiệm kỳ 2018-2023

Nội dung:

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - HÀ LAN

TỈNH ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Nguyễn Thúy Hà Chủ tịch Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo 
2 Phan Đình Hùng  Phó Chủ tịch Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Môi trường Đô thị
3 Nguyễn Văn Hon Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc
4 Võ Phan Thành Minh Trưởng Ban kiểm tra Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh
5 Nguyễn Thị Việt Anh Ủy viên Phó Trưởng phòng kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh
6 Lê Hiển Dương Ủy viên Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp (đã mất)
7 Trần Văn Lườm Ủy viên Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế
8 Nguyễn Huỳnh Nhân Ủy viên Giảng viên Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Y tế
9 Phạm Hữu Phước Ủy viên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao
10 Phạm Thị Ngọc Sang  Ủy viên Phó Chánh Văn phòng Sở Ngoại vụ
11 Võ Thanh Tùng Ủy viên Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp